Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

 

 Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                                    Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

Hình Ảnh: Phước Nguyên

Bài khác nên xem

Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

ducquang

Thơ: Lửa Từ Bi của Vũ Hoàng Chương

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang