Hình Ảnh: GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản PL – 2556

 
Bác Diệu Bá- Nguyễn Hữu Bững 
Gia Trưởng GĐPT Khánh Trà
Quảng Tín – Lương Quang Trung                                  

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản PL 2559

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

ducquang