Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

Đây là Trại ca Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng có tên anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn: Lời Diệu Quang, nhạc Đức Quảng:

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đêm Văn Nghệ cúng dường Phật Đản tai chùa Từ Hiếu – Quận 8

phuocthanh

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (phần kết)

ducquang