Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

Đây là Trại ca Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng có tên anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn: Lời Diệu Quang, nhạc Đức Quảng:

Bài khác nên xem

Bi Chí Đức Tăng Thống GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

phuocthanh

Đồng Hành 24 Giờ Cùng Anh Cả GĐPT

ducquang

Về Một Bức Tranh Của Phật Thích Ca – Nguyễn Tường Bách

phuocthanh