Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

Đây là Trại ca Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng có tên anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn: Lời Diệu Quang, nhạc Đức Quảng:

Bài khác nên xem

Đêm văn nghệ “Cánh cò tình mẹ”

nhuanphap

Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

ducquang

Nhạc Karaoke: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

ducquang