Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

Đây là Trại ca Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng có tên anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn: Lời Diệu Quang, nhạc Đức Quảng:

Bài khác nên xem

Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

ducquang

Thơ : Hoa Lam

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang