Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháptheo tin Quảng Hiệp

Bài khác nên xem

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)

Mục Liên Thanh Đề

nhuanphap

Tĩnh Và Động

phuocthanh