Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháptheo tin Quảng Hiệp

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang

Quà Xuân cho áo Lam

phuocthanh

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang