Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháptheo tin Quảng Hiệp

Bài khác nên xem

LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU

nhuanphap

Không khí

nhuanphap

Cảm niệm về Cha Mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu

datthinh