Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và mừng thọ Huynh trưởng cao niên. (Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – DL 2020 – PL 2563) 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Quê Hương

phuocthanh

Nhiếp Ảnh:Bố Cục Tạo Hình (phần II)

ducquang

Hình Ảnh Văn nghệ Vu lan báo hiếu của các GĐPT Thị xã Lagi trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận

phuocthanh