Home » Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và mừng thọ Huynh trưởng cao niên. (Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – DL 2020 – PL 2563) 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: Cung tiễn Giác Linh Thượng Tọa thượng Vạn hạ Hành nhập bảo tháp

phuocthanh

Hình Ảnh: GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản PL – 2556

phuocthanh

Cờ Phật giáo

datthinh