Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

0

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và mừng thọ Huynh trưởng cao niên. (Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – DL 2020 – PL 2563) 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

 

Chia sẻ.

Comments are closed.