Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và mừng thọ Huynh trưởng cao niên. (Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – DL 2020 – PL 2563) 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: Cổng Trại và sức sống, khéo tay Trại Họp bạn toàn quốc Đàn Kiểu mẫu

phuocthanh

Hình Ảnh Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

phuocthanh

Hình ảnh: Đám tang Huynh trưởng cấp DŨNG Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh