Hình ảnh: BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và chúc thọ Huynh trưởng cao niên

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Lễ thọ Cấp và mừng thọ Huynh trưởng cao niên. (Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý – DL 2020 – PL 2563) 

Nguồn: www.gdptthegioi.net

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh: Cổng Trại và sức sống, khéo tay Trại Họp bạn toàn quốc Đàn Kiểu mẫu

phuocthanh

Hình Ảnh Chị Phó Trưởng Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam cùng BĐD GĐPT Hàm Tân (BHD GĐPT Bình Thuận)đến Chúc Tết các Chùa Trong Huyện

phuocthanh

Nhiếp ảnh: Nghệ Thuật Bố Cục Tạo Hình (tiếp)

ducquang