Hiệp kỵ Gia đình Phật tử Long Thành

          Hiệp Kỵ BĐD GĐPT Long Thành được tổ chức vào ngày 19.07.2011 nhằm ngày Vía Đức Quán Thế Âm 19.06 Tân Mão tại Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai dưới sự quang lâm Chứng minh của Chư tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni : Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Chùa Phật Ân Long Thành, Hòa Thượng Thích Giải Quảng Chùa Quảng Hiệp, Hòa Thượng Thích Phước Sơn Chùa Tuệ Không – Long Thành, Hòa Thượng Thích Thật Hư Chùa Bửu Lâm 2 – Long Thành, Thượng Tọa Thích Từ Tế Chùa Bửu Quang, Đại Đức Thích Trung Đạo Trụ Trì Chùa Phật Ân – Long Thành , cùng chư Đại Đức Thích Trung Đăng, Đại Đức Thích Trung Hải, Đại Đức Thích Trung Tịnh trú xứ bổn viện và Chư Ni đồng tham dự. Bên Cạnh có Hiệp Kỵ đặt dưới sự Chủ tọa của Ban Thường Vụ BHD Trung Ương GĐPT VN gồm : Anh Như Thật Nguyễn Công Minh, Anh Nguyên Hoành Lê Văn San, Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn, Anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường cùng Chị Diệu Phương Cao Thị Thiên Hương, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi. Về Phía các BHD có BHD Đồng Nai, BHD Gia Định, BHD Bà Rịa Vũng Tàu … và tại Long Thành có Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT Khánh Quang, GĐPT Khánh Phước, GĐPT Thiện Mỹ, GĐPT Quảng Mỹ. Về phía Đạo tràng tại trú xứ có Đạo Tràng Thập Thiện và Bồ Tát Giới tại gia. Hiệp Kỵ ước chừng 650 người về tham dự. Mong rằng Hiệp Kỵ GĐPT Long Thành sẽ được tổ chức đều đặn hàng năm và chuẩn bị phần Nghi Lễ chu đáo hơn.

                                                                      VP BHD Trung Ương


Bài khác nên xem

Cáo bạch của Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Lam viên GĐPT Việt Nam chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 (Phần 4)

nhuanphap

THƯ TRI ÂN – BHD GĐPT QUẢNG NAM

Linh Nguyên