Hình ảnh: Lễ truy thăng cấp Dũng và Truy tán công hạnh – Lễ Di quan cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải.

Lễ truy thăng cấp Dũng và Truy tán công hạnh;

(13g30 ngày 13.7.2022 tức ngày 15.6 Nhâm Dần)

Lễ Di Quan

(07g00 ngày 14.7.2022 tức ngày 16.6 Nhâm Dần)

NGUỒN: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế giới

Bài khác nên xem

Chùa Phật Ân Tổ Chức Lễ Chung Thất Trai Tuần Cố HT Thích Minh Kiến

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ cấp Tấn – năm 2021

nhuanphap

Đại hội HTr GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2016 – 2020

Huệ Quang GĐPTVN