GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới kính viếng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Thân Phụ của Thượng Tọa thượng Hải hạ Tạng
( Thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam )

Cụ Ông NGUYỄN ĐÌNH KÝ – Pháp danh ĐỒNG QUY, hiệu HƯƠNG NGHIÊM
Sinh năm 1912

Đã từ trần lúc 23h00 ngày 14.01.2012 nhằm ngày 21.12 Tân Mão
Hưởng Đại Thọ 100 tuồi

Chúng con, Chúng tôi Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

xin thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh Cụ Ông

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận: Phân ưu

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak thành kính tưởng niệm

BHD GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

phuocthanh