BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại gởi điện thư chia buồn

PHÂN ƯU

Kính gởi Htr NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh

Bài khác nên xem

Phúng Viếng của Ban Đại Diện GĐPT Quảng Ngãi

phuocthanh

Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi

datthinh

Thầy Thích Xương Tính Thành kính Phân Ưu

phuocthanh