BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại gởi điện thư chia buồn

PHÂN ƯU

Kính gởi Htr NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh

Bài khác nên xem

Tang lễ HTr Nhật Hồng – Lễ di quan

nhuanphap

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tang lễ HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

Huệ Quang GĐPTVN

Thư Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

datthinh