BHD GĐPT Bình Định – Đảnh Lễ Giác Linh

Bài khác nên xem

Cáo bạch: Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH viên tịch

nhuanphap

BHD.GĐPT CAM RANH VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap

1 comment

Nguyễn Bá Lăng 25/12/2014 at 20:42

Chân tâm nguyện cầu Giác linh hòa thượng thương MINH hạ KIẾN : CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC. Cầu mong Giác linh ngài gia hộ cho ngôi nhà LAM VIEN GĐPTVN Trên Thế giới mỗi ngày một lớn mạnh trong tinh thần: BI – TRÍ – DŨNG.

Comments are closed.