BHD GĐPT Bình Định – Đảnh Lễ Giác Linh

Bài khác nên xem

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

BHD GĐPT Bình Thuận: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Bản Tin Số 1 – Lễ Nhập Liệm

datthinh

1 comment

Nguyễn Bá Lăng 25/12/2014 at 20:42

Chân tâm nguyện cầu Giác linh hòa thượng thương MINH hạ KIẾN : CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC. Cầu mong Giác linh ngài gia hộ cho ngôi nhà LAM VIEN GĐPTVN Trên Thế giới mỗi ngày một lớn mạnh trong tinh thần: BI – TRÍ – DŨNG.

Comments are closed.