BHD GĐPT Bình Định – Đảnh Lễ Giác Linh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định cáo tang HTr cấp Tấn Thị Tẩy – Nguyễn Dẫy từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GDPT Bình Định nguyện cầu Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

1 comment

Nguyễn Bá Lăng 25/12/2014 at 20:42

Chân tâm nguyện cầu Giác linh hòa thượng thương MINH hạ KIẾN : CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC. Cầu mong Giác linh ngài gia hộ cho ngôi nhà LAM VIEN GĐPTVN Trên Thế giới mỗi ngày một lớn mạnh trong tinh thần: BI – TRÍ – DŨNG.

Comments are closed.