GĐPT Phước Sa (BHD GĐPT Bình Định) tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2012

Theo Vô Lượng Thọ Kinh , về thời đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời, có một vị quốc vương Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe đức Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua, xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu Pháp Tạng. Một hôm Ngài đảnh lễ Phật, quỳ xuống, chấp tay cầu nguyện Phật chứng minh và phát nguyện 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy, sau nầy thành đức Phật A Di Ðà.

        Bộ Kinh nầy cũng gọi là: Ðại Bổn, Ðại A Di Ðà Kinh, Ðại Vô Lượng Thọ Kinh, Lại theo kinh Bi Hoa, về đời vua Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm có vị đại thần Bảo Hải. Vị nầy có người con tên là Bảo Tạng, tướng tốt dị thường sau xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Một hôm vua Vô Tránh Niệm nghe Phật thuyết pháp liền phát tâm muốn cúng dường các món ăn uống, y phục cho đức Phật và đại chúng trong ba tháng. Vị đại thần Bảo Hải khuyên vua nên phát tâm cầu đạo vô thượng. Vua liền phát nguyện sau nầy thành Phật sẽ làm giáo chủ một cảnh cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh. Vua Vô Tránh Niệm phát nguyện xong, đức Bảo Tạng Như Lai liền Thọ Ký cho vua sau nầy sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà và cõi nước của ngài sẽ là cõi Cực Lạc Tây Phương. Vị Ðại Thần Bảo Hải sau nầy cũng thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

 Nhân ngày khánh đản của Đức Phật ADi Đà 17-11 năm nay (Nhâm Thìn) Gia Đình Phật Tử Phước Sa trực thuộc BHD GĐPT Bình Định, ghi nhớ công ân tiền nhân khai sáng tổ chức Gia đình Phật tử Phước Sa, trong đó sự đóng góp và hy sinh vô úy từ quý vị Ân sư, Gia trưởng, Ban bảo trợ, quý anh chị Huynh trưởng sáng lập. Để hôm nay với gần 60 năm trụ vững và tiếp nối từ các thế hệ, Gia Đình Phật Tử Phước Sa đã huân tập và đào luyện cho hằng trăm Huynh trưởng và đoàn sinh sống tốt đời đẹp đạo là những có ích cho xã hội.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn ấy, với tinh thần Tri Ân và Báo Ân. Gia Đình Phật Tử Phước Sa đã trân trọng tổ chức buổi lễ Hiệp Kỵ kỳ siêu hầu báo đáp ân sư sáng lập, tiền bối hữu công , chư thánh tử đạo, Gia trưởng ban bảo trợ, Huynh trưởng và đoàn sinh quá vãng đã một thời gắn bó tham gia xây dựng và sinh hoạt tại đơn vị gia đinh tại trú sứ chùa Phước Sa – Nhơn Lý – thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

 Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự quang lâm gia trì của thượng tọa cố vấn giáo hạnh Thích Đồng Tín trú trì chùa Phước Sa. Niềm hân hoan nhân đôi khi được quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn Gia đình Phật tử Bình Định, Đại Diện BHD GĐPT thành phố Quy Nhơn Thân lâm tham dự.

 Lời đạo từ xương minh của Thượng tọa cố vấn giáo hạnh và huấn từ của anh Như Vinh trưởng Ban Hướng Dẫn Bình Định đã sách tấn đơn vị gia đình, với những bước thăng trầm sau nhiều năm tháng, những trăn trở của quý vị tiền bối hữu công và của cố Ban huynh trưởng là những con chim đầu đàn dẫn dắt huynh trưởng đoàn sinh Phước Sa để hôm nay mỗi ngày một thăng tiến làm cho tập thể Huynh trưởng và đoàn sinh càng tin yêu, sống gắn bó với đại gia đình Áo Lam.

 Gia Đình Phật Tử Phước Sa hướng nguyện gìn giữ sự trường tồn vững chắc của đơn vị, một hướng đi trên con đường chánh đạo huân tập cho các em có những đức tính tốt, thực hiện đúng với tinh thần “ Đào luyện thanh thiếu, đồng niên. Trở thành Phật tử chân chánh xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Luôn ghi nhớ châm ngôn Bi – Trí – Dũng để sống an nhiên và hòa hợp trong sự thương yêu của người dân trên quê hương xã đảo Nhơn Lý.

VP Ban Hướng Dẫn Bình Định.

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Long Khánh tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh năm 2013

nhuanphap

KHÁNH HÒA: Kỷ niệm Đại tường Hòa thượng ân sư Thích Chí Tín – cố trụ trì Long Sơn tự

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Định tổ chức khóa tu bát quan trai kỳ I/2022

nhuanphap