(GĐPT Lâm Đồng) Lễ nhập liệm HTr cấp Tín Quảng Dung

Lúc 9g ngày 20/9/2013 916/8 Quý Tỵ), lễ nhập liệm HT cấp Tín Quảng Dung – NGUYỄN THỊ NĂM đã được tiến hành tại tư gia.

Vào lúc 14g BHD.GĐPT Lâm Đồng, Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập cùng các đơn vị GĐPT tại Đàlạt đã tiến hành lễ phúng viếng.

Cùng tham dự có Anh NguyênTín Trưởng Ban BHD T.Ư GĐPT Việt Nam, Anh Quảng Tín Đại diện BHD T.Ư tại Miền Khuông Việt.

 VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà RịaVũng Tàu:Vùng Tâm  Minh – Vùng Tâm Chánh tổ chức sinh hoạt giao lưu Ngành Thiếu Năm 2017.

Tâm Lễ

BHD Gia Định phân ưu cùng gia đình HTr Nguyên Linh

nhuanphap

Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh