BHD Quảng Nam – Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già Năm 2014

Hằng ngày, chúng ta trì tụng kinh A Di Đà đã thấy được rằng: “Ở cõi Tây phương cực lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, để tiếp dẫn những chơn linh, hương linh và những người có tín căn với Tam Bảo, những có tu học và thường biết niệm danh hiệu của Ngài. Ở nơi đó có rất nhiều loài chim như: Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Ca Lăng Tần Già…..ngày đêm kêu hót đến sáu thời. Bằng những lời ca hòa nhã, những âm thanh đặc biệt của mình nhằm giúp những người sống ở cảnh giới này ngày ngày đều sống trong chánh niệm, an trú trong chánh pháp, một lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đặc biệt, loài chim Ca Lăng Tần Già là một loài chim hót hay nhất, những loài chim này không bị đọa vào trong lục đạo mà có, chúng được ngay chính Đức Phật A Di Đà đã thọ ký và biến hóa để hỗ trợ cho các đệ tử của mình trong việc tu học trong quốc độ của mình……

Chấp hành chỉ thị của BHD TƯ GĐPT VN, và được sự chấp thuận của Thượng tọa Cố vấn giáo hạnh. Hôm nay, ngày 13/4/2014 (14.03 Giáp Ngọ). BHD GĐPT Quảng Nam tổ chức Hội Thi Tiếng Hát CA LĂNG TẦN GIÀ năm 2014 tại Chùa Long Hòa – Xã Đại Hòa – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam dưới sự chứng minh của Thượng tọa THÍCH AN CHƠN – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Quảng Nam.

Về tham dự hội thi lần này có quý anh chị Trưởng ban, phó ban, ban viên và phụ tá BHD GĐPT Quảng Nam cùng 160 anh chị em đại diện Ban huynh trưởng các đơn vị trực thuộc cũng như các em thí sinh tham gia Hội thi.

Trong lời huấn từ của mình, Chị Trưởng BHD GĐPT Quảng Nam đã nhấn mạnh đến 4 bộ môn tu học trong GĐPT VN. Và, Văn nghệ là một trong những bộ môn tu học và sinh hoạt quan trọng của người đoàn viên GĐPT VN. Vì thông qua đó, ngoài mục đích sinh hoạt, giao lưu và vui chơi, anh chị em chúng ta dùng nó như một phương tiện nhằm Phật hóa nhân tâm của mình và người khác. Đêm lời ca, tiếng hát vào đời làm lợi lạc cho hết thẩy quần sanh đang còn mãi chìm đắm trong vòng sanh tử.

            Hội thi tiếng hát Ca Lăng Tần Già năm 2014 của BHD GĐPT Quảng Nam hôm nay cũng không nằm ngoài những mục đích ấy! Thực hiện thành toàn công việc này tức là anh chị em chúng ta đã góp phần hoàn thành tâm nguyện thực hiện sứ mệnh của tổ chức GĐPT VN nói chung và GĐPT Quảng Nam nói riêng……

VP BHD GĐPT Quảng Nam

 

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Quảng Đức-Saigon Kính viếng

ducquang

BĐH GĐPT Tây Nam Phần: Khấp báo

nhuanphap

GĐPT Thiện Hoa 3 Tổ Chức Trại Vượt Bậc

phuocthanh