GĐPT Lâm Đồng: Khóa tu Bát quan trai – lần thứ 2 năm 2018

Tu Bát quan trai – lần thứ hai 2018 của BHD Lâm Đồng

Vào ngày chủ nhật 04/11/2018, được sự hứa khả của TT Thích Nguyên Tâm, trú trì chùa Hội Phước -Đức Trọng, Lâm Đồng. BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức kỳ tu Bát Quan Trai cho 150 HTr và Đs khu vực Đà lạt và Đức Trọng, Lâm Hà. Đúng 8 giờ, Lam viên trang nghiêm cung thỉnh Thượng toạ Giới sư, cùng chư Tăng đăng đàng truyền giới. Sau đó, giới tử cùng trì tụng phẩm kinh Phổ Môn nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Đến giờ thọ trai, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, giới tử đã thọ dụng lễ ngọ trai trong niềm chánh niệm. Sau khi thọ trai là nghi thức kinh hành. Đến đầu giờ chiều, giới tử tham gia buổi tọa thiền; tiếp đó, trong thời Pháp thoại, TT Giới sư đã ân cần trao đổi cùng Lam viên về giới tướng và giới thể của người phát nguyện thọ trì giới pháp; buổi pháp thoại đã đem lại cho Lam viên rất nhiều lợi lạc. Thầy cũng trao đổi vì hoàn cảnh điều kiện không cho phép nên chúng ta không thể thọ trì 24h, tuy nhiên giới tử hãy cố gắng giữ gìn giới tướng cho đến sáng ngày mai, rồi hãy tự mình trang nghiêm thanh tịnh đối Phật tiền tại tư gia thành tâm nguyện cầu xã giới pháp.

Khoá tu đã kết thúc vào lúc 16h cùng ngày

Bài khác nên xem

BHD GĐPT NINH THUẬN THAM DỰ TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN PL.2565

Huệ Quang GĐPTVN

Châm ngôn : BI – TRÍ – DŨNG

datthinh

BHD GĐPT Đồng Nai: Lễ khai khóa bậc học Huynh trưởng – năm 2023.