Mật thư – Cách dùng mật thư

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

 

I. EM CẦN BIẾT :

Mật thư là 1 bản tin, 1 bức thư mật được viết bằng loại ngôn ngữ quy ước.

Mật thư có nhiều cách viết. Mỗi loại đều có khóa giúp người nhận mật thư giải mã được.

Loại mật thư núi và khung được xây dựng trên qui ước sẵn có.

1.  Mật thư Núi :

Sử dụng kí hiệu Morse để ghi : te ( _ ) dung dạng núi cao, tích ( . ) dung dạng đồi thấp để ghi, khoảng cách là 1 gạch ngang.

Ví dụ : Hoa sen

 Biến dạng của loại này là cỏ cây, hoa lá, nốt nhạc…

 2.  Mật thư Chuồng – Khung :

Loại vuông gồm 2 ngang, 2 dọc. Muốn giải các em phải thuộc mẫu tự. Thông thường là bảng mẫu tự Anh, Pháp, gồm 26 chữ cái. Các chữ được quy ước vị trí trong từng ô của chuồng.

Có thể dung mẫu tự Việt nhưng phải có chú thích ( khóa mở )

Ví dụ : vũ

 

 Loại này có biến thể, dung chuồng 36 hoặc khóa gợi ý :

Khóa : Một ô thứ tự 4 chàng, Chín ô 36 có chục nàng ở chung.

 II. EM THỰC HÀNH :

Viết tiếng reo của đoàn em bằng dạng mật thư Núi. Kẻ lại ô chuồng có 26 chữ và lập mật thư cho tên của đoàn em.

Bài khác nên xem

Tam Bảo và Quy Y Tam Bảo

datthinh

Nghi thức Cúng dường Lễ Phật đản PL 2565

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ Tổng Khai khóa năm Tu Học 2019

Huệ Quang GĐPTVN