Em chào kính

%name


( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

–   Hướng dẫn các em đến chào quý thầy (cô) trong chùa.

–   Cho các em quan sát các Huynh trưởng chào nhau.

 II.  GIỜ HỌC

  1. Em suy nghĩ

–   Ở trường học, trong nhà, gặp người lớn, em chào như thế nào?

–   Đến chùa gặp quý thầy (cô) em chào như thế nào?

–   Khi mặc đồng phục GĐPT, chúng ta chào nhau theo cách nào? Vì sao chúng ta phải chào nhau?

–   Cách chào GĐPT có ý nghĩa gì?

  1. Em cần biết

–   Gặp người lớn, em phải cất mũ (nón), cúi đầu hoặc khoanh tay chào.

–   Gặp quý tăng ni, Phật tử em chắp tay chào.

–   GĐPT dùng lối chào khi mặc đồng phục là bắt ấn tam muội (ngón cái đè lên ngón áp út của bàn tay phải, 3 ngón còn lại thẳng, để ngang vai).

–   Cách chào biểu lộ tinh thần thân thiện, kỷ luật và sự hòa hợp. Cách chào theo ấn tam muội nhắc ta lắng lòng cho trong sạch, nhớ lời Phật dạy lánh dữ làm lành.

  1. Em thực hành

Em phải chào đúng lúc và đúng cách. Gặp người lớn, người nhỏ phải chào trước. Người nhỏ sẽ xả ấn tam muội sau người lớn khi chào theo cách của GĐPT.

 

Bài khác nên xem

Thủ công : Làm dây xúc xích

datthinh

Kết Khóa Tu Học Bồ Tát Giới tại gia

phuocthanh

Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực

datthinh