GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Lễ Quy Y Tam Bảo và Phát Phần Thưởng

GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Lễ  Quy Y  và Phát Phần Thưởng

Hôm nay là ngày mùng 1/1/2012 nhằm ngày mùng 8/12 năm ( Tân Mão ) . Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Trà thiết Lễ cung thỉnh Thượng Tọa Trú trì, Thích Nguyên Qủa làm Lễ quy y cho Đoàn sinh .Toàn BHT và Đoàn sinh rất vui mừng có chị  Diệu Lãng Nguyễn  Thị Nguyệt Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận về thăm Gia Đình.

tiếp theo là trao phần thưởng cho đoàn sinh trúng cách

chị Diệu Lãng trao phần thưởng cho 2 em bậc mở mắc oanh vũ ( Nam – Nữ)

Chị Diệu Lãng trao phần thưởng cho em Huỳnh Thị Như Bình bậc tung bay

Các em rất vui khi nhận được phần thưởng chính đáng sự nổ lực trong suốt một năm học vừa qua

Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận thăm bịnh HTr cấp Dũng Nhật Hồng Nguyễn Để

phuocthanh

(GĐPT Biên Hoà) Kỳ thi bậc Kiên – Trì – Định 2013

nhuanphap

Bản tin số 3: Lễ tang HTr Trương Công Oai

nhuanphap