GĐPT Gia Định – Trại Dũng lần thứ 22 năm 2016 (Phần 2)

SINH HOẠT NGÀNH
_MG_2959 _MG_2961 _MG_2962 _MG_2963 _MG_2970 _MG_2972 _MG_2973 _MG_2974 _MG_2976 _MG_2978 _MG_2979 _MG_2980 26085745946_1410ccd675_o
LƯU NIỆM CÁC ĐƠN VỊ

IMG_0211 IMG_0216 IMG_0220 IMG_0225 IMG_0229 IMG_0232 IMG_0234 IMG_0237 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0245 IMG_0251 IMG_0254 IMG_0256 IMG_0259 IMG_0262 IMG_0264 IMG_0266 IMG_0268 IMG_0271 IMG_0274 IMG_0283 IMG_0292 IMG_0295
CÔNG TRÌNH TRẠI
25507128864_4b6df8dfc8_ocong tirnh (1)cong tirnh (2)cong tirnh (3)cong tirnh (4)cong tirnh (5)cong tirnh (6)cong tirnh (7)cong tirnh (8)cong tirnh (9)cong tirnh (10)cong tirnh (11)cong tirnh (12)cong tirnh (13)cong tirnh (14)cong tirnh (15)cong tirnh (16)cong tirnh (17)cong tirnh (18)cong tirnh (19)cong tirnh (20)cong tirnh (21)cong tirnh (22)cong tirnh (23)cong tirnh (24)cong tirnh (25)cong tirnh (26)cong tirnh (27)cong tirnh (28)
LỄ BẾ MẠC
_MG_3035(2)_MG_3037_MG_3043_MG_3045_MG_3046_MG_3049(2)_MG_3050_MG_3052_MG_3054_MG_3060_MG_3075(2)_MG_3091_MG_3096_MG_3103_MG_3108_MG_3116_MG_3128(2)_MG_3134_MG_3144_MG_3145_MG_3147_MG_3160_MG_3161_MG_3170_MG_3172_MG_3176_MG_3182_MG_3185(2)_MG_3186_MG_3187_MG_3193_MG_3197_MG_3198_MG_3201_MG_3203_MG_3205_MG_3210_MG_3219a_MG_3220

DCIM101MEDIA
_MG_3225

_MG_3226_MG_3227_MG_3235_MG_3238(2)_MG_3238_MG_3241(2)_MG_3242_MG_3244_MG_3252
KẾT DÂY THÂN ÁI
_MG_3260_MG_3260a_MG_3286_MG_3295_MG_3288
Mời xem Phần 1

Bài khác nên xem

Huy Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2015

ducquang

Vòng tay áo Lam

Linh Nguyên

Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

ducquang