GĐPT Gia Định: Thành Kính Phân Ưu

Vong hoa 11

Nam mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định

nhận được tin

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam

NGUYỄN ĐỂ – Pháp danh NHẬT HỒNG

Sinh năm Đinh Mão – 1927

Chánh Quán: Quảng Bình

 

Nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT VN

Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm kiêm Đại Diện BHD TƯ. GĐPT VN tại Miền Khuông Việt

Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Lâm Đồng

      Từ trần vào lúc 7h00 ngày 18 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 16/10/Quý Tỵ), Thượng Thọ 87 tuổi.

– Lễ Nhập Liệm cử hành vào lúc 18h00 ngày 18 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 16/10/Quý Tỵ).

– Linh cửu quàn tại Tư Gia số 25/1 Phan Bội Châu, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

– Lễ Tưởng Niệm của tổ chức GĐPT Việt Nam cử hành vào lúc 19h00 ngày 20 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 18/10/Quý Tỵ).

– Lễ Khiển Điện – Di Quan cử hành vào lúc 7h30 ngày 21 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 19/10/Quý Tỵ).

Linh cửu được Hỏa táng tại Trung Tâm Du Sinh – Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**

Ban Hướng Dẫn, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, cùng toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT Gia Định

Thành kính chia buồn cùng gia đình Huynh trưởng Nhật Hồng

Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Anh

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Ban Tổ chức – Chương trình tang lễ cố HTr cấp Dũng Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng

Huệ Quang GĐPTVN

Trang nhà GĐPT Việt Nam: Thành kính phân ưu

nhuanphap

CHT GĐPT Việt Nam – Tu Học Thường Kỳ – Tháng 11 Năm 2011 tại Tu Viện PHÁP VÂN.

phuocthanh