BHD Lâm Đồng Tổ Chức Kết Khóa Trại Huấn Luyện A Dục VI

Trong 2 ngày 24 và 25/9/2011, BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ kết khóa trại A Dục VI. Trại được khai mạc vào tháng 3/2010 với 29 trạị sinh. Sau thời gian tổ chức trại đến nay trại kết khóa với số trại sinh trúng cách là 25 trại sinh.
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 25/9/2012 BQT A Dục VI đã tổ chức lễ truyền đăng cho 25 trại sinh trúng cách dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, viện chủ Tự viện Vĩnh Minh, cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam; cùng sự hiện diện của chư Tăng Vĩnh Minh tự viện. Anh Phổ Minh Trương Công Oai Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng các Anh, chị thành viên BHD Lâm Đồng đã về dự. Đúng 6 giờ lễ kết khóa trại đã được tiến hành dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền,  cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, các anh, chị trong BHD Lâm Đồng. 25 trại sinh đã được trao chứng chỉ trúng cách.
VP.BHD Lâm Đồng

%name
%name

%name
%name
%name
%name

Bài khác nên xem

Hình ảnh Lễ phủ kỳ và phúng viếng của các BHD Trung Ương và Tỉnh Thị

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Đức

phuocthanh

Những Kỷ niệm về anh Như Tâm

phuocthanh