GĐPT Đức Chơn tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Ân sư CVGH

LỜI CẢM NIỆM CỦA GĐPT ĐỨC CHƠN

(KÍNH DÂNG LÊN GIÁC LINH HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THƯỢNG ĐỨC HẠ CHƠN)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Ân sư liên tòa đài tiền chứng minh.

Chúng con từng nghe:

Thọ sư chi đức

Niệm sư chi ân

GĐPT Đức Chơn chúng con giờ phút này đây đang quỳ trước Giác linh đường của Ôn, nơi khói trầm quyện tỏa, bạch lạp lung linh xin thành kính dâng lời cảm niệm công đức Ôn trong muôn một.

Kính bạch Giác linh Ôn:

Cách đây 53 năm, vào năm 1964 khi Ôn đương nhiệm Trú trì Sắc tứ Long Huê tự, thuộc địa bàn Hanh Thông xã; với lòng từ vô hạn đối với hàng hậu học mai sau nhất là tầng lớp thanh thiếu đồng niên, Ôn đã thương yêu thành lập đơn vị GĐPT Quảng Hương. Trãi qua hơn ½ thế kỷ, GĐPT Quảng Hương ngày nào đã được đổi danh xưng và vinh dự mang tôn hiệu của Ôn trở thành GĐPT Đức Chơn.

Cách đây chừng độ hai tháng thôi, khi vầng trăng tròn vành vạnh chiếu soi giữa hư không vào mùa Trung Thu tháng tám; chúng con vẫn còn được phước duyên cung đón Ôn chứng minh lễ Chu Niên, mừng ngày thành lập của đơn vị. Chúng con diễm phúc được nghe những lời Đạo từ của Ôn; Ôn cũng đã nhắc lại với anh chị em chúng con rằng: “Khi thành lập GĐPT Quảng Hương, lúc đó thầy 33 tuổi. Bây giờ, GĐPT Đức Chơn tròn 53 năm, thầy 86 tuổi”.

53 năm qua là cả một khoản thời gian dài mà biết bao lớp thế hệ huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đức Chơn chúng con đã được thọ ơn giáo dưỡng của Ôn.

Kính bạch Giác linh Ôn.

Những tưởng cái diễm phúc đó, cái phước duyên đó chúng con sẽ còn tận hưởng dài lâu thì than ôi:

Trời Sài Gòn ảm đạm

Đất Gia Định ngậm ngùi

Ôn về Tịnh Độ sen vàng nở

Con ở Ta Bà lệ không nguôi.

Hạnh nguyện của Ôn viên tròn 86 xuân thu Ôn tại thế.

Đàn con dại chúng con chịu cảnh cút côi ở độ tuổi 53 mùa Lam.

Ôn ơi!

Quảng Hương mây phủ

Báo Quốc mưa tuôn

Cõi thiền môn chuông trỗi nhịp buồn

Chốn học lâm sầu giăng sắc mộng

Một dép về Tây nẻo thiền lồng lộng,

Tấm hình hài gá mộng đoạn từ đây.

Vẫn biết Ôn đã an nhiên nơi tự tánh

Vẫn biết Ôn đã xem nhẹ bước tử sanh

Vẫn biết Ôn đã trọn cả nguyện lành

Mà sao lệ vẫn lạnh lòng người ở lại…

Ôn ơi!

Như vậy, còn đâu những đêm giao thừa chúng con được quỳ dưới chân Ôn để mừng Khánh Tuế. Còn đâu những ngày hội Vu Lan chúng con được chúc mừng Hạ Lạp Ôn. Còn đâu lời đạo từ trong những ngày Chu Niên. Còn đâu bức thông điệp mùa Phật Đản. Còn đâu hình ảnh chiếc áo nâu sòng nơi thiền thất. Còn đâu bóng hình của bậc tôn sư.

Ôn ơi!

Trang sách cũ Ôn cười buông nhẹ quá

Chốn thiền phòng nay lạnh lẽo đìu hiu

Còn đâu nữa chủ nhật mỗi buổi chiều

Ôn lặng lẽ dõi theo đàn con dại.

Kính bạch Giác linh Ôn.

Ôn đến và đi giữa cõi trần

Giữa đời ngũ trược vọng chuông ngân

Phá tan vọng tưởng trong ba cõi

Dẹp sạch vô minh ở sáu trần

Cánh hạc nhẹ bay trong ánh đạo

Hoa đàm hương ngát khắp thiên nhân

Viên minh đức tánh tâm thường tĩnh

Chơn tính biển sâu vốn trong ngần.

Ngưỡng bạch Hòa thượng Ân sư Giác linh tọa tiền.

Hàng đệ tử chúng con Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT Đức Chơn / khể thủ đảnh lễ bái biệt Ân sư.

Nam mô, Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tứ thế, Trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện chủ, Húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, Tự ĐỨC CHƠN, Hiệu HẢI TÁNH Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Ân sư thùy từ chứng minh.

Thay mặt BHT GĐPT Đức Chơn

Gia Trưởng

Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết

Hình ảnh lễ viếng tang – tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Ân sư của GĐPT Đức Chơn

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024 – 2028

Huệ Quang GĐPTVN

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường Chư Tôn Đức mùa An cư kiết hạ

Tâm Lễ

Lễ cầu nguyện và tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh