Home » GĐPT Cam Ranh nhất tâm đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh tân viên tịch

GĐPT Cam Ranh nhất tâm đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Thanh tân viên tịch

Bài khác nên xem

VĂN KHÁNH THỌ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN

Linh Nguyên

Khấp Báo

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Lễ Hiệp Kỵ năm 2017 (Đinh Dậu – PL.2561)

Huệ Quang GĐPTVN