Tưởng niệm Ân Sư: Thượng Tọa THÍCH ĐỒNG HUỆ

ân sưThành kính tưởng niệm Thượng Tọa THÍCH ĐỒNG HUỆ

Khai sơn Thiền viện Long Tượng (Lâm Đồng)

Ân sư của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Lễ Đại tường của Ân Sư được cử hành trong hai ngày 09 và 10.12.2015 (nhằm ngày 28 – 29.10 năm Ất Mùi) tại Thiền viện Long Tượng, tại thôn Phú An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

12362985_993289787393834_6864189109411979595_o

12314301_993289764060503_1477114777099781137_o

ân sư 2

Thầy cùng Anh Cả Nguyên Tín và quý Anh BQT và Trại sinhTrại Phú Lâu Na 3

Ảnh: Tâm Pháp

Bài khác nên xem

Tin Buồn

phuocthanh

Tưởng niệm húy nhật thứ 15 của HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng

Huệ Quang GĐPTVN

Khấp báo Hòa thượng THÍCH NGUYÊN NHƯ – Trụ trì Tập Thành Cổ Tự tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN