BHD GĐPT Cam Ranh Đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng ân sư GĐPT Việt Nam tân viên tịch

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

4

BAN HƯỚNG DẪN và ĐOÀN VIÊN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Ngưỡng vọng cung kính đảnh lễ

Giác linh Hòa Thượng tân viên tịch:

Thượng MINH hạ KIẾN

Nguyên Phó Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam

Viên tịch lúc 13h00 ngày 24.12.2014 nhằm ngày 03.11 Giáp Ngọ.

Trụ thế 77 năm.

Trụ xứ tại Chùa Phật Ân, Khu 14, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

 Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh của Hòa Thượng

cao đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Gia Định – Phân ưu

nhuanphap

Lễ Hiệp Kỵ năm 2015 của GĐPT Cam Ranh (Phần 2)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu cùng gia đình cố HTr Ngụy Như Bàng

Huệ Quang GĐPTVN