BHD GĐPT NINH THUẬN: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Nhân ngày Nhị thất trai tuần Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch, Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ tưởng niệm và thọ tang vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm Đinh Dậu (10/12/2017), trên 200 Huynh trưởng các cấp và Đoàn sinh của 25 đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Ninh Thuận tập họp về Sắc tứ Thiên Hưng Tồ đình thuộc phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để cử hành Lễ tưởng niệm và thọ tang, tri ân công đức của Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân sư của Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Buổi lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Đồng hạ Tâm, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Viện chủ Chùa Linh Sơn – Đô Vinh – Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Hòa thượng thượng Đổng hạ Quyên, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận, Trụ trì Sắc tứ Thiên Hưng Tồ đình.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Tổ đình, buổi lễ tưởng niệm và thọ tang diễn ra theo đúng trình tự nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Giác Linh cố Trưởng lão Hòa thượng, cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm Ân sư, cung kính giới thiệu Chư Tôn đức Chứng minh. Tiếp đó, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ-Trần Công Lộc, Trưởng ban BHD.GĐPT Ninh Thuận, cung tuyên “Tiểu sử thân thế, đạo nghiệp” của Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn. Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tăng-Trần Thị Kim Cúc, Phó Trưởng ban ngành nữ BHD. GĐPT Ninh Thuận, kính dâng “Văn tưởng niệm của Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đối với Ân Sư”.

Hòa Thượng thượng Đồng hạ Tâm, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Viện chủ Chùa Linh Sơn – Đô Vinh – Phan Rang-Tháp Chàm, ban đạo từ. Ngài chỉ dạy: “…Công hạnh và Đức độ của Tôn đức Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam – Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản thệ chúng ta đồng được nghe và luôn kính nhớ. Để báo đáp phần nào thâm ân giáo dưỡng của Ngài, mong rằng Huynh trưởng các cấp, Đoàn sinh các ngành, đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Ninh Thuận luôn tôn kính và khắc ghi những lời giáo dưỡng của Cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư để cùng chung lo gánh vác sứ mệnh của tổ chức trong hòa hợp thanh tịnh, hướng đến sự thành tựu viên mãn mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT Việt Nam…”.

Trước bàn hương án Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Ân sư, trước sự Chứng minh của Nhị vị Hòa Thượng, trong niềm thương kính vô hạn, ghi nhớ thâm ân công đức cao dày, toàn thể Huynh trưởng các cấp và Đoàn sinh các đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Ninh Thuận hiện diện tại buổi lễ đồng quỳ thọ tang, đảnh lễ tri ân và cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ, húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ minh chứng.

 VP.BHD.GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

Chư Tôn Thiền Đức viếng Tang

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng thăm viếng các Đơn Vị GĐPT trong Tỉnh nhân mùa Phật Đản PL 2556

phuocthanh

Kết Khóa Trại Lôc Uyển 16 – BHD Khánh Hòa

datthinh