Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm 

Giảng Sư: TT Thích Nguyên Hiền
Tu học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam giảng tại Thiền Viện Tuệ Quang – SG

Ngày 01 tháng 4 năm 2017 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

HĐHT Cấp Dũng – Thông tư Tổ chức kỳ nguyện và Vận động cứu trợ

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức ngày Nguyện

Tâm Lễ