Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm 

Giảng Sư: TT Thích Nguyên Hiền
Tu học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam giảng tại Thiền Viện Tuệ Quang – SG

Ngày 01 tháng 4 năm 2017 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 40 (1976-2016) cố HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn – Đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn

phuocthanh

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi Phật Pháp “ĐƯỜNG VỀ LINH THỨU” lần thứ V.

Tâm Lễ