BHD GĐPT Lâm Đồng: Tổ chức lễ thọ cấp năm 2019

BHD GĐPT Lâm Đồng: Tổ Chức Lễ Thọ Cấp năm 2019

Vào ngày 20/01/2019 lúc 14h Tại Đại Hùng Bửu Điện chùa Giác Tâm, được sự ủy nhiệm của BHD Trung Ương GĐPTVN. BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp cho 1 Huynh trưởng cấp Tín và 17 Huynh trưởng cấp Tập. Quang Lâm chứng minh Thượng Tọa Thích Nhuận Linh trú trì chùa Giác Tâm về tham dự và  chủ tọa buổi lễ thọ cấp có Chị Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Mậu – Lê Thị Chi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng, cùng với Chị Diệu Trung – Nguyễn Thị Cúc P.Trưởng Ban Ngành Nữ, chị Nguyên Thu – Dương Thị Kim Ngọc trưởng BĐD Đức Trọng – Lâm Hà cùng với sự hiện diện của các Anh Chị UV, Phụ tá UV BHD Lâm Đồng, các Liên đoàn trưởng, Gia trưởng các đơn vị GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà .

Sau lời huấn từ của chị Tâm Mậu – Lê Thị Chị sách tấn những Huynh trưởng Tân thăng và Đạo Từ của Thượng Tọa chứng minh. Thượng Tọa mong muốn những  Huynh trưởng Tân thăng sẽ đem hết sức mình phục vụ đạo pháp và tổ chức GĐPT.

Sau đây là một số hình ảnh lễ thọ Cấp năm 2019.  

Bài khác nên xem

Cảm tạ của Gia đình cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú

BHD GĐPT Biên Hòa: Khai khóa bậc Lực – năm 2021

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2019

Tâm Lễ