BHD GĐPT.Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 2/2015

Thực hiện đề án tu học năm 2015, nhằm tăng trưởng đạo tâm cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thông qua các phương tiện tu học. GĐPT.BRVT   đặt nặng việc tu học, xem Tu Bát Quan Trai là một phương tiện tu học thù thắng nhằm gieo duyên xuất gia và thăng tiến tự thân trong hành trình thúc liểm thân tâm, trau dồi đạo hạnh của Lam viên. Khóa tu Bát Quan Trai kỳ 2/2015 được tổ chức vào ngày Rằm tháng 5 âm lịch (30.6.2015) tại chùa Từ Quang, Châu Đức.

Khóa tu này đã có 83 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh tham gia cùng với 10 HTr hộ giới.

Hòa Thượng Thích Minh Bảo CVGH.GĐPT.BRVT đã quang lâm truyền giới và thuyết giảng. Theo chương trình tu học trường kỳ trong các kỳ tu BQT, kỳ này HT giảng tiếp các phẩm 15,16,17,18 trong bộ kinh Ưu-bà-tắc.

Theo kế hoạch của BHD, trong các tháng an cư kiết hạ sẽ tổ chức liên tiếp các kỳ tu BQT hằng tháng để tăng cường tu học cho HTr và Đoàn sinh trong tỉnh.

                                                                                                                                                                                                VP.BHD.BRVT

Bài khác nên xem

KHÁNH HÒA: Khai kháo bậc Lực các khóa, lần thứ 23

Huệ Quang GĐPTVN

Ba thứ độc : Tham – Sân – Si

datthinh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai kỳ 2 năm 2015

phuocthanh