BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022

Căn cứ đề án tu học bậc Lực năm 2022 đã được Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam thuận duyệt. Từ 7 giờ ngày 25.12.2022, Ban Điều hành bậc Lực Trung ương GĐPT Việt Nam đã đồng loạt triển khai kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022 tại 14 trung tâm thi trên toàn quốc. Tham dự gồm có 164 Huynh trưởng học viên bậc Lực từ khóa XXII đến khóa XXVI đang sinh hoạt tại BHD các tỉnh/thị.

Kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Dưới đây là hình ảnh tại các Trung tâm thi:

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Biên Hòa

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Gia Định

Trung tâm thi tại BHD GĐPT DakLak

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Cam Ranh

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Khánh Hòa

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Ninh Thuận

Trung tâm thi tại  BHD GĐPT Đồng Nai

Trung tâm thi tại  BĐH GĐPT Tây Nam Phần

Trung tâm thi tại BHD GĐPT Bình Thuận

ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap

Lễ Di Quan Htr cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

phuocthanh

Kỷ Niệm Húy Nhật lần thứ 3- Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh