139789176_839582780223572_9046320266868713335_n

Được sự ủy nhiệm của BHDTƯ.GĐPTVN, vào lúc 7 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2021 ( 6.12. Canh Tý) Ban Hướng Dẫn GĐPTBRVT tổ chức lễ thọ cấp Tín, Tập cho các huynh trưởng tân thăng.

Nhằm thăng tiến những huynh trưởng có đủ phẩm chất và đạo hạnh để tu tập tự thân và phụng sự cho lý tưởng GĐPT, năm nay GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã có 7 huynh trưởng tập sự được BHD tỉnh tân thăng cấp Tập và 4 huynh trưởng cấp Tập được BHDTƯ.GĐPTVN tân thăng cấp Tín. Buổi lễ thọ cấp cho các huynh  trưởng tân thăng được tổ chức tại đại hùng bửu điện chùa Thiên Quang dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiên Thuận, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu và sự hiện diện của anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD GĐPTBRVT, quý anh chị thành viên BHD tỉnh, Hội đồng HT cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập.

Sau phần nghi thức các huynh trưởng tân thăng đã đối trước Tam Bảo, dưới sự chứng minh của Thượng tọa CVGH, chứng tri của anh trưởng BHD tỉnh, quý anh chị Huynh trưởng để dâng lời phát nguyện thọ nhận trách nhiệm mới đối với tổ chức. Anh Tâm Chế thay mặt tổ chức GĐPTVN công nhận lời phát nguyện của các huynh trưởng tân thăng và huấn từ sách tấn tinh thần tu học và dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng GĐPTVN cho các huynh trưởng tân thăng.  Kể từ hôm nay các anh chị sẽ gánh vác thêm bổn phận, trách nhiệm đối với tổ chức, để thực hiện lời phát nguyện và thực hiện tốt sứ mệnh người huynh trường các anh chị huynh trưởng tân thăng cần phải ý thức rõ bổn phận và  tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng như lời phát nguyện trước Tam Bảo, dù gặp nhiều chướng ngại trên hành trình tu tập và phụng sự lý tưởng các anh chị cũng không thối chuyển tâm bồ đề và kiên định lập trường phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng đã phát nguyện.

Ban đạo từ tại buổi lễ thọ cấp Thượng tọa Thích Thiên Thuận CVGH.GĐPTBRVT chứng minh đã chúc mừng đồng thời giáo huấn những huynh trưởng tân thăng về hành trình tu học và phụng sự đạo pháp, tinh thần bồ-tát đạo của người huynh trưởng phải được phát huy, nỗ lực tinh cần trong mọi lĩnh vực tu học, rèn luyện,tinh thần trung kiên với đạo pháp, với tổ chức GĐPT. Thọ nhận cấp là một vinh dự đồng thời cũng là nhận thêm bổn phận trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Chúc các anh chị luôn vững bước trên đường đạo.

Buổi lễ thọ cấp cho các huynh trưởng tân thăng GĐPTBRVT hoàn mãn lúc 8g 30 cùng ngày

VP.BHDBRVT

138332346_3727592837261163_3392123761079194603_n

139995463_410929783661888_8341088674678115878_n

138758049_418666409191978_2325024999025663301_n

 

138709200_161477862418808_8332961882216651016_n

139535866_402388154180343_6179117133049468865_n

138744785_895575457859846_4853038974951728810_n

140014685_2458035461165875_5674192662080580090_n

139964347_443776780107875_7573996119989971803_n

139593857_709783063055280_8072377399700456713_n

139141298_901361697349165_6365165518482288054_n

139672351_192424849283644_1864888285544769115_n

139715523_434385934429267_4378766032401997496_n

139565889_1879955658823700_5571018135007268986_n

138900272_212198103907051_3365334778726230608_n

139789176_839582780223572_9046320266868713335_n

140014686_236936754711775_153274661008507965_n

139783911_157308105942625_4056743449815643129_n

b937b31a81d7718928c6