Em làm quen với Nhịp – Phách

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Em cần biết :

a. Bản nhạc được chia thành những “ nhịp ” và “ phách ” để giúp chúng ta dễ phân biệt âm mạnh, nhẹ, phần mạnh, nhẹ của âm thanh.

Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc, bài hát.

Giữa các nhịp có 1 vạch đứng để phân cách được gọi là vạch nhịp.

Mỗi nhịp lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi là phách.

b. Nhịp 2/4 :

Gồm có 2 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.

Nhịp 2/4 là loại nhịp thông dụng, thường được dùng cho các bài hát tập thể, hành khúc, các điệu dân ca.

 

Số chỉ nhịp 2/4 thường được đặt ở đầu bản nhạc. Số 2 chỉ số lượng phách trong nhịp, số 4 chỉ độ dài của phách.

 2.  Em trả lời :

–   Nhịp là gì ? Phách là gì ?

–   Cách đánh nhịp 2/4 ?

 

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Châm ngôn và 3 điều luật của đoàn em

datthinh

Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm tu Bát Quan Trai giới lần 1 năm 2014.

1 comment

Mai Văn Chính 17/09/2013 at 09:09

Có hình ảnh minh họa rất dễ hiểu. Nếu có vài đoạn lời nhạc cụ thể để ghi chú các phách Mạnh, Nhẹ trên lời của đoạn nhạc đó thì vô cùng dễ tiếp thu.
Bài học nhịp phách trên rất rõ ràng, dễ học. Các hướng dẫn khác khó hiểu hơn.
Cảm ơn bạn nhiều.

Comments are closed.