Em làm quen với Nhịp – Phách

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Em cần biết :

a. Bản nhạc được chia thành những “ nhịp ” và “ phách ” để giúp chúng ta dễ phân biệt âm mạnh, nhẹ, phần mạnh, nhẹ của âm thanh.

Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc, bài hát.

Giữa các nhịp có 1 vạch đứng để phân cách được gọi là vạch nhịp.

Mỗi nhịp lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi là phách.

b. Nhịp 2/4 :

Gồm có 2 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.

Nhịp 2/4 là loại nhịp thông dụng, thường được dùng cho các bài hát tập thể, hành khúc, các điệu dân ca.

 

Số chỉ nhịp 2/4 thường được đặt ở đầu bản nhạc. Số 2 chỉ số lượng phách trong nhịp, số 4 chỉ độ dài của phách.

 2.  Em trả lời :

–   Nhịp là gì ? Phách là gì ?

–   Cách đánh nhịp 2/4 ?

 

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT tại TP Nha Trang tổ chức Trại Tất Bát La, thi kết khoá cho 16 Đơn vị trực thuộc

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2016

Tâm Lễ

Chuyện tiền thân – Lòng hiếu chim Oanh vũ

datthinh

1 comment

Mai Văn Chính 17/09/2013 at 09:09

Có hình ảnh minh họa rất dễ hiểu. Nếu có vài đoạn lời nhạc cụ thể để ghi chú các phách Mạnh, Nhẹ trên lời của đoạn nhạc đó thì vô cùng dễ tiếp thu.
Bài học nhịp phách trên rất rõ ràng, dễ học. Các hướng dẫn khác khó hiểu hơn.
Cảm ơn bạn nhiều.

Comments are closed.