Đức Phật vào đời

Sinh ra từ gốc cây, thành đạo dưới gốc cây và nhập niết bàn cũng dưới bóng mát của những tàn cây. Cuốc đời của đức Phật cứ tỏa sáng và rợp mát bóng đời. Tắm mình trong nguồn Phật chất vô biên, con người như cảm thấy được ấp ủ – được che mát cuộc đời, không còn cảm thấy lạc loài chơ vơ trên muôn vạn nẻo đường chông gai lăn lóc

Hình ảnh của Đức Phật là một sức sống tự tại – vô ngã hoàn toàn, tự do vượt lên trên mọi dòng chảy cuộn xiết, đập tan mọi gông cùm ngã chấp, phá vỡ mọi áp bức bất công đè nặng lên kiếp người gian nan khốn khó

Công hạnh của ngài là một cuộc sống tràn trề – dấn thân vị tha vô ngã vì tha nhân mà phụng sự, không một nơi chốn khốn khó nào mà không có dấu chân của người xuất thế. Cuộc đời của ngài là sức sống của nhân sinh, nếu không có đức từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện vào đời, thì hởi ôi! Cõi trần gian này sẽ tối tăm – ngầy ngụa – khổ đau biết đến nhường nào!

Chúng ta được diễm phúc sinh ra vào lúc cõi đời còn có chánh pháp, còn có GĐPTVN, còn có nơi chốn nương tựa ấm thân, còn có các anh chị trưởng tiền bối thương yêu dìu dắt, còn có bóng mát từ bi che chở, thì nỡ lòng nào phó mặc, đành cho đời mình chìm nghĩm trông bóng đêm kinh hãi, tuông theo dòng chãy trần ai cuộn xiết, nhận chìm lương tri – làm trược xa mãi hoài ánh sáng chân lý tối thượng?!…

Nửa đêm Đản Sinh

Nguyên Hoàng PHANVĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

Ca khúc LỜI TÂM ƯỚC – Sáng tác của anh Tâm Huy và Tâm Vương

Huệ Quang GĐPTVN

Kính chúc thọ quý anh Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT VN

nhuanphap

Thảo Luận Về Tiêu Hướng Phát Triển Văn Nghệ GĐPT

ducquang