Điếu văn BHD Quảng Nam 2

Đọc trong tang lễ anh

NGUYÊN NGỘ – NGUYỄN SĨ THIỀU

PL : 2555, Ngày 03-7-2011

 

          Nam Mô A Di Đà Phật

          Anh Nguyên Ngộ – Nguyễn Sĩ Thiều thương kính !

          Chúng em Ban Hướng Dẫn, Ban Bảo trợ, Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng GĐPT Quảng Nam 2.

          Được tin khấp báo anh đã ra đi, chúng em cùng vân tập về đây, trước linh tiền trang nghiêm thanh tịnh, đốt nén tâm hương thành kính tưởng niệm Chơn linh anh và chia buồn cùng tang gia, hiếu quyến.

          Kính thưa anh, Chúng em vẫn biết cuộc đời là ảo mộng nhưng không khỏi đau lòng trước lúc chia ly. Giờ đây trước Chơn linh anh, ánh nến lung linh, khói hương trầm mờ toả, chúng em tâm thành bái lạy để tưởng niệm người anh dâng trọn cuộc đời cho Lam. Dù bao nhiêu gian khó, ngoại chướng nội ma chẳng ngại, vẫn nhẫn kham một dạ sắt son giữ tròn lý tưởng.

Nhưng anh ơi ! giờ anh đã đi :

Tệ đường trống vắng.

Chị, cháu cút côi.

Nhà Lam mất một người anh kính rồi.

Thương lắm anh ơi!

Nhà Lam một mái

Anh xây đắp bồi

Tiết quá anh ơi!

Lam còn gian khó.

Mà anh vắng rồi.

Không gian đồng cảm với người

Gió buồn nín lặng, Huế trời tím vương

Giả thân trả lại vô thường

Lam bay ngược gió cho đời ngát hương

Nguyện cầu Chư Phật mười phương.

Phóng quang tiếp độ Tây phương anh về.

Trò tâm nguyện, vẹn ước thề

Ta Ba ngũ trược trở về độ sanh.

Hộ trì cho Lam của anh

Vượt bao gian khó, an lành tiến tu

Thành tâm kính bái biệt anh

Ban Hướng Dẫn Quảng Nam 2

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTR Cấp Dũng LÊ CAO PHAN Mệnh Chung

nhuanphap

Tang lễ Cố HTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam: Đức Quảng – Nguyễn Hoàng Phụng

nhuanphap

(Thích Thái Hòa) Phương pháp chuyển hóa đời sống nghèo khó và tai nạn

nhuanphap