BHD.GĐPT các tỉnh, thị tưởng niệm Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vô cùng kính tiếc Huynh trưởng Cấp Dũng ĐOÀN VĂN LỘC – Pháp danh TÂM VINH – Pháp tự PHƯỚC HIỀN.

Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế

– Nguyên Phó Tổng thư ký BHD Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam qua các nhiệm kỳ: 1964 – 1966, 1967 – 1969, 1970 – 1972, 1973 – 1975

 – Chủ tịch Hội đồng Cấp Dũng, CấpTấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA.

Hưởng đại thọ 91 tuổi.

Toàn thể Lam viên Gia đình Phật tử Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Anh cao đăng Phật quốc.

-o0o-

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐỒNG NAI

Thành Kính Phân Ưu

Huynh trưởng Cấp Dũng:  ĐOÀN VĂN LỘC, Pháp danh  : TÂM VINH, Pháp tự : PHƯỚC HIỀN

Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế 

Nguyên Phó Tổng thư ký BHD Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam qua các nhiệm kỳ:

1964 – 1966, 1967 – 1969, 1970 – 1972, 1973 – 1975

Chủ tịch Hội đồng Cấp Dũng, CấpTấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA.

Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể  Lam Viên Gia đình Phật tử Đồng Nai nguyện cầu mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Anh vãng sanh cực lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

-o0o-

BAN HƯỚNG DẪN LÂM ĐỒNG – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

-o0o-

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được tin

 Huynh trưởng Cấp Dũng ĐOÀN VĂN LỘC 

Pháp danh TÂM VINH – Pháp tự PHƯỚC HIỀN

Sinh năm Canh Ngọ (1930), tại Thừa Thiên – Huế

– Nguyên Phó Tổng thư ký BHD Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam qua các nhiệm kỳ: 1964 – 1966, 1967 – 1969, 1970 – 1972, 1973 – 1975

 – Chủ tịch Hội đồng Cấp Dũng, CấpTấn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ.

– Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Đã xả bỏ báo thân lúc 01 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại San Jose, California, USA. Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể Lam viên Gia đình Phật tử Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Anh cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

-o0o-

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA

Vô cùng kính thương tiếc chia buồn cùng tang gia hiếu quyến, cùng BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ:
Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Vinh tự Phước Hiền – Đoàn văn Lộc, sinh năm 1930, tại Thừa Thiên – Huế.
– Nguyên Phó TTK BHD T.Ư GĐPT VN, (NK 64 – 66; 67 – 69; 70 – 72; 73 – 75).
– Nguyên Chủ tịch Hội đồng cấp Dũng, cấp Tấn GĐPT VN tại HK.
– Thành viên Hội đồng cấp Dũng GĐPT VN.
Đã thất lộc lúc 01h00, ngày 26.12.2020.
Tại: Sanjose, California, Hoa Kỳ.
Đại thọ: 91 tuổi.
Toàn thể GĐPT Khánh Hòa nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ chơn linh anh về nơi an lac.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A – Di – Đà Phật.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Kính viếng

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Phúng viếng

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh