Diễn văn khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ X

1 Logo Dai hoi XA

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN X – NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Cung kính bái bạch: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh hiện tọa đạo tràng chứng minh.

Cung kính bái bạch: Hòa thượng Trưởng Ban, Chư tôn đức Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam hiện tọa đạo tràng chứng minh.

Kính thưa: Quý BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

Kính thưa: Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, Quý Huynh trưởng Ủy Viên, Phụ tá Ủy Viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016, Đại Diện BCH

Trung Ương Cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

Kính thưa: Toàn thể quý Huynh trưởng Đại biểu đại diện cho BHD, BĐD, BĐH các Tỉnh/Thị hiện diện tại Đại hội.

Cách đây tròn 65 năm tại Từ Đàm, đất Thuận Hóa, Phật giáo khắp ba miền Bắc – Trung – Nam câu hội tác pháp yết ma, thống nhất Phật giáo nước nhà trong tinh thần tứ chúng đồng tu, làm nơi quy ngưỡng cho bốn chúng.

Cũng tròn 65 năm trước, Chùa Từ Đàm trở thành chứng nhân lịch sử cho sự kiện danh xưng GĐPT Việt Nam ra đời, thực hiện sứ mạng “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.  Nhìn lại chặng đường đã đi qua, có được những thành tựu trong Phật sự, tất cả chúng con đều tâm niệm khắc lòng tri ân, nguyện xin nỗ lực đăng trình phụng sự để không cô phụ nhân duyên lành.

 Giờ phút này, chúng con xin kết hoa lòng thành kính, kết lời quy ngưỡng, vận hết tấc dạ chí thành cùng oai nghi cung kính, đảnh lễ vô lượng thâm ân Tam bảo gia hộ, hồn thiêng sông núi, lịch đại tiền nhân phò trì, khắc cốt ghi tâm tri ân Chư tôn đức Ân Sư trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam đã luôn khai mở phước điền bằng bi tâm vô lượng, trí tuệ quang minh, hàm dưỡng chúng con, giáo giới dẫn đường cho tổ chức áo Lam vượt qua những khúc quanh gian khó, hầu mong vững bước trong chí nguyện phụng sự Đạo Pháp – Dân tộc.

Thay mặt toàn thể Lam viên, chúng tôi trân trọng tri ân tấm lòng của các Bậc Thiện Hữu

Tri thức, quý Ân Nhân Bảo Trợ, Quý Mạnh Thường Quân, cùng toàn thể gia thân quyến thuộc của Lam viên GĐPT Việt Nam, đã luôn hoan hỷ trợ duyên, trao gởi niềm tin giáo dục con em, hằng tâm, hằng sản đồng hành cùng GĐPT Việt Nam trong từng công tác Phật sự để tất cả đều chu viên.

Chúng tôi xin trân trọng cao lời tán dương tâm hạnh, nguyện lực, tinh thần dấn thân chẳng nề gian khó của toàn thể quý Ban Hướng Dẫn, Huynh trưởng, Đoàn sinh các cấp trong tâm nguyện “dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ”.

Kính thưa toàn thể Huynh trưởng Đại biểu hiện diện!

Thời gian đã đi qua trong nắng gió vô thường, dòng đời biến dịch, nhưng GĐPT Việt Nam chúng ta đã nguyện cùng nhau cố kết tin yêu, giữ vững lý tưởng truyền thống, nương tựa Tăng Già với bản thể hòa hợp, thanh tịnh để tấn tu và dấn thân phụng sự. Chúng ta nguyện không vì danh lợi bán rẽ lý tưởng, chấp nhận gian khó để giữ lòng với truyền thống Tình Lam. Thời gian khó khăn, chướng duyên khảo đảo đã làm nên chí nguyện trung kiên, tăng cường nội lực, huân phát bồ đề tâm. Rất mong tất cả chúng ta di dưỡng và trao truyền lại cho thế hệ đàn em tiếp nối tinh thần cao quý này.

Đại hội được khai diễn hôm nay, nhưng thật chất đã bắt đầu từ Hội thảo Trần Nhân Tông kỳ 2, và Hội nghị Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, Ủy Viên Nội Vụ toàn quốc lần thứ 2, chúng ta đã chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội với sự đóng góp ý kiến của các

BHD, các Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn, chúng ta đã hình thành được Đường hướng hành hoạt của GĐPT Việt Nam với tâm nguyện làm quang huy lý tưởng, duy trì pháp lý lịch sử. Toàn thể Huynh trưởng chúng ta nguyện cùng nhau hòa hợp, thanh tịnh, yêu thương, để thực hiện cho kỳ được những vấn đề trọng yếu mang tầm vóc lịch sử này.

Chúng ta không thể nào quên những giai đoạn khó khăn, có lúc Hòa thượng Thích Thiện Hoa đảm nhận vai trò Trưởng BHD Trung Ương, có lúc tạm gọi là Hội Đồng Huynh trưởng Cao niên,… tất cả đều là tinh thần tùy duyên bất biến, chính nhờ tinh thần bất biến nên chúng ta mới còn hiện diện hôm nay. Tất cả Huynh trưởng cần quán soi và vận dụng tinh thần tùy duyên bất biến bằng tất cả trí tuệ và tấm lòng của người thừa tự Lam nghiệp của tiền nhân.

Thay mặt toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam đang hiện diện, hay đang hướng về trú xứ Pháp Vân để chứng kiến, và đón chờ thành tựu Phật sự Đại hội mang tầm vóc lịch sử này, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân Chư tôn đức, cung kính tri ân Hòa thượng Trụ trì, Chư tôn đức Tăng tại Chùa Pháp Vân đã không nề lao nhọc, nêu cao đức từ, hạnh vô úy, vì tiền đồ của Đạo pháp và Dân tộc đã trợ duyên cho chúng con được thực hiện Phật sự trọng đại này. Kính chúc quý Ngài tứ đại nhu hòa, giới châu minh tịnh, đạo lạp miên trường.

 Kính chúc toàn thể quý Huynh trưởng các cấp hiện diện sáu thời an lành, tinh tấn, trung kiên, thành toàn bản nguyện.

 Nhân danh Trưởng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

Trân trọng kính chào tinh tấn

Trưởng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

NGUYÊN TÍN – Nguyễn Châu

Bài khác nên xem

CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPG TỈNH BRVT VÀ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TRUYỀN THỐNG

Linh Nguyên

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Đinh Dậu tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Tiểu sử và Văn tưởng niệm HTr cấp Dũng NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Huệ Quang GĐPTVN