Di Ảnh Anh Hoàng Cang

Nhằm cung ứng cho quý ACE có di ảnh của anh để tưởng niệm, Đức Quảng đã mạn phép mang đồng phục cho anh. :

1 Hoang Cang bigz

 

 

Bài khác nên xem

Lễ di quan HTr Tâm Nguyên – Lê Xuân Thiệu

nhuanphap

Lễ húy nhật lần thứ 9 Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2022

Tâm Lễ