Di Ảnh Anh Hoàng Cang

Nhằm cung ứng cho quý ACE có di ảnh của anh để tưởng niệm, Đức Quảng đã mạn phép mang đồng phục cho anh. :

1 Hoang Cang bigz

 

 

Bài khác nên xem

Bản tin cuối cùng Lễ Tang : Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

phuocthanh

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

GĐPT Gia Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín – Cấp Tập năm 2015

Áo Lam