Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

Chín tầng vang vọng diệu âm

nhạc thần réo rắc chân tâm tỏ bày

Từ chấn hưng đến ngày nay

Phật thiều phấp phới theo bài giáo ca

Hôm nay anh dẫu đi xa

Vẫn còn Phật Giáo Việt Nam chan hòa1 Anh Le Cao Phan mainz

Bài khác nên xem

BHD Quảng Đức tổ Chức Tu bát Quan Trai Giới

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ do BHD Gia Định tổ chức ngày 11.12.2011

datthinh

Phân Ưu của BHD Cam Ranh

datthinh