Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

Chín tầng vang vọng diệu âm

nhạc thần réo rắc chân tâm tỏ bày

Từ chấn hưng đến ngày nay

Phật thiều phấp phới theo bài giáo ca

Hôm nay anh dẫu đi xa

Vẫn còn Phật Giáo Việt Nam chan hòa1 Anh Le Cao Phan mainz

Bài khác nên xem

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường Chư Tôn Đức mùa An cư kiết hạ

Tâm Lễ

BHD GĐPT Gia Định – Phân ưu

nhuanphap

Giải bóng đá truyền thống GĐPT Bình Phước lần thứ III năm 2014

nhuanphap