BHD Ninh Thuận tổng kết bậc Lực năm 2016, khai khóa bậc Lực năm 2017

Vào lúc 8 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2017 (Nhằm ngày 08/02/Đinh Dậu) tại Chùa Diệu Nghiêm – Phan Rang – Ninh Thuận, BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức tổng kết bậc Lực năm 2016, khai khóa bậc Lực năm 2017.

Buổi Lễ được khai diễn dưới sự Chứng minh của Sư cô Thích Nữ Đức Pháp – Trú xứ Chùa Diệu Nghiêm (nguyên là Huynh trưởng GĐPT ở Phú Yên). Chủ toạ buổi lễ gồm có: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc – Trưởng Ban BHD GĐPT Ninh Thuận, Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tăng Trần Thị Kim Cúc – Phó Trưởng ban ngành Nữ cùng sự tham dự của các thành viên Ban Thường vụ, ban viên và phụ tá ban viên BHD GĐPT Ninh Thuận, Quý Bác Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các GĐPT trong tỉnh với sự hiện diện của toàn thể Huynh trưởng học viên bậc Lực từ năm thứ 1 đến năm thứ 5.

Sau phần nghi lễ truyền thống, buổi Lễ đã nghe chị Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Lân Nguyễn Thị Kiều Hạnh – Ủy viên Nghiên huấn đọc Diễn văn khai khóa, thông qua báo cáo tổng kết tu học bậc Lực năm 2016, Huynh trưởng đạt kết quả kỳ thi khảo sát bậc Lực năm 2016, đồng thời khai khóa bậc Lực năm 2017 với việc thành lập nhóm điều hành bậc Lực năm 2017 tại địa phương và công bố danh sách Huynh trưởng học viên bậc Lực năm 2017. Sau Huấn từ của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT Ninh Thuận, Sư Cô Chứng minh đã ban Đạo từ chia sẽ những khó khăn của GĐPT hiện tại, biểu dương tinh thần tinh tấn tu học của Huynh trưởng bậc Lực năm 2016, khuyến tấn Huynh trưởng bậc Lực năm 2017 đã tinh tấn, càng tinh tấn hơn trong tu học, nhất là việc thực hành theo đúng giáo lý Phật đà. Buổi lễ đã thành công viên mãn.

VP BHD GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng tổ chức trại vượt bậc năm 2022

nhuanphap

Điện Kính Lễ và Phân Ưu của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

phuocthanh

(BHD Gia Định) BĐD Liên quận Q.12 – Hóc Môn tổ chức trại Hạnh năm 2018

nhuanphap