Trang chủ / HĐ xã hội / Tin Buồn: Thân mẫu Thượng Tọa Thích Thông Trí quy tây

Tin Buồn: Thân mẫu Thượng Tọa Thích Thông Trí quy tây

Ý kiến

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

Ngày 21/10/2017, tại chùa Hội Phước huyện Đức Trọng. BHD Lâm Đồng đã tổ chức kỳ Tu …