Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa kỷ niệm Ngày Hạnh truyền thống.

Là người con Phật, với niềm tin vào Tam bảo và lấy Giới Định Huệ làm hành trang cho cuộc sống. Noi gương đức hạnh và tình thương viên dung vô ngại của Bồ tát Quán Thế Âm, Gia Đình Phật Tử chọn một trong những ngày Vía của Ngài làm ngày Hạnh truyền thống cho Ngành Nữ Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nhân ngày 19/6 âm lịch năm nay (nhằm ngày 17/7/2022) – Vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát thành đạo. Vào lúc 7g30, tại Đại hùng bửu điện chùa Kim Sơn, Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa long trọng cử hành lễ Kỷ niệm Ngày Hạnh, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Phúc, Ân sư của GĐPT tỉnh nhà, Cố vấn Giáo hạnh hai đơn vị GĐPT Kim Quang và Kim Sơn. Chị huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh – Trưởng ban BHD GĐPT Khánh Hòa, quý anh chị trong Ban Thường vụ BHD cùng về tham dự. Ngoài ra, có đại diện các chị trong đoàn Cựu Huynh trưởng; quý chị Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng thay mặt 45 đơn vị về dự lễ.

Sau phần lễ hành chánh, thừa ủy nhiệm của chị Trưởng ban, chị Chơn Lương – Phó Trưởng ban Ngành Nữ đã lược qua ý nghĩa ngày Hạnh và hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm: “…Sở dĩ chọn ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát thành đạo làm Kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống của Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa là nhằm: sách tấn Tu học, chia sẻ trách nhiệm và nối kết tình Lam trong tinh thần Đại nguyện của Ngài. Để cho Lam viên Ngành Nữ tỉnh nhà có dịp hun đúc tinh thần, học tập theo hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm Bồ tát…”. – “…Học theo hạnh nguyện đó, Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa nói riêng, Ngành Nữ GĐPT Việt Nam nói chung, sẽ luôn là người phụ nữ Đức Hạnh vẹn toàn…”.

Ni Trưởng chứng minh ban đạo từ “…tán thán việc làm của chị em Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa, nhất là công tác từ thiện xã hội trong thời gian dịch bệnh vừa qua, chúc các chị em luôn luôn là những bông hoa làm đẹp cho Đời, làm tăng nét hương cho Đạo. Nguyện cầu các chị em sáu thời an lành trong hào quang chư Phật…”. Ni Trưởng gởi cho chị em hiện diện một số sách để đem về làm tư liệu hướng dẫn tu học cho đoàn sinh địa phương mình.

Sau khi kết thúc lễ truyền thống, Lam viên Ngành Nữ đến trường Trung cấp Phật học dâng phẩm vật, tịnh tài cúng dường lên 42 Tôn đức Ni. Trước đó, Ngành Nữ đã tổ chức vấn an, cúng dường Chư tôn đức Tăng đang an cư kiết hạ tại trường Trung cấp Phật học; thăm hỏi, tặng quà quý anh chị cao niên, các anh chị em GĐPT tỉnh nhà đang lâm trọng bịnh.

Văn phòng BHD GĐPT Khánh Hòa.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tang lễ HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Lê Văn Thuận

Huệ Quang GĐPTVN

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

datthinh

Hình ảnh Kỳ thi vượt bậc Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

nhuanphap