Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT – Pháp Hội Thù Ân 2

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới –

Pháp Hội Thù Ân 2

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Khai Mạc Trại Trúc Lâm 6

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Bồ Tát Quán Thế Âm – Chúc Linh

ducquang

LỄ HÚY KỴ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH TẠI VĨNH MINH TỰ VIỆN

Huệ Quang GĐPTVN