Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT – Pháp Hội Thù Ân 2

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

tại Lễ tưởng niệm Hiệp kỵ GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới –

Pháp Hội Thù Ân 2

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam phân ưu

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Khấp báo

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ thọ cấp năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN