Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Ngày 26.11.2012, nhằm ngày 13.10 năm nhâm Thìn, tại Tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, đã trọng thể diễn ra Đại lễ Trai đàn Chẩn tế cô hồn, Cầu siêu bạt độ, Nguyện cầu âm siêu dương thái.

 Đúng 7giờ, sau Lễ thượng phan. Hoà Thượng Thích Nguyên Giác Trú trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam đã đảnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hoà Thượng Thích Đức Chơn chứng minh, Sám chủ: Hoà Thượng Thích  Phước Chánh cùng chư Tăng quang lâm Trai đàn:  bạch Phật  khai kinh, Thỉnh Tiêu Diện, Thỉnh chư Hương linh.

Chương trình bắt đầu từ ngày 20.11.2012 đến ngày 28.11.2012 với nhiều nghi thức theo truyền thống Phật giáo xứ Huế: trường tụng kinh Thủy sám, kinh Địa tạng, kinh Di đà, Giải oan bạt độ, Chẩn tế Cô hồn…

 Thư mời của Hoà Thượng Trú trì “… Tu viện tổ chức Đại Lễ cầu siêu, giải oan bạt độ cho chư Hương linh ký cốt hoặc ký tự tại Tu Viện. Kính mời quý vị dành chút thì giờ đến dự lễ, thể hiện lòng tưởng nhớ và báo đáp ơn đức cao dày của Tổ tiên, Ông bà và thân nhân quá vãng theo tinh thần chánh pháp… ”

Trong thông điệp của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh: “…Đại trai đàn chẩn tế, trước hết là bài học thực nghiệm tâm linh cho những người hiện hữu. Bài học về tính hòa hợp của những người con Phật với nhau, hòa hợp trong sinh hoạt và hòa hợp trong pháp môn tu tập.Tinh thần hòa hợp của chúng ta thì luôn luôn có…”

 Cuộc sống cứ xuôi chảy như dòng sông, trôi mãi, trôi mãi. Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại thì bao người đã khuất theo định luật vô thường. Nếu ai nhiều phước duyên thì sớm tiếp tục cuộc sống mới an lành, ai kém may mắn vì nghiệp dày phước mỏng thì lại vất vưởng, mãi đói khát trong cõi vô hình hay đau khổ nơi chốn Địa ngục.

Với tình thương bao la, tâm nguyện rộng lớn, Hoà Thượng Trú trì cùng chư Tăng, Phật tử Tu viện Quảng Hương Già lam đã nhất tâm tổ chức Đại lễ cầu siêu thường niên này. Ước nguyện của quý Ngài không gì hơn là để chia sẻ tình thương với người còn kẻ mất, tạo cơ hộ cho chư âm linh cô hồn quay về ánh sáng, sớm tiếp tục cuộc sống mới, an lành hơn; người còn thì chánh tín Tam bảo, luôn sống hạnh phúc trong hào quang của chư Phật.

Nguyện mong tất cả mọi người nhất tâm theo tinh thần Từ bi và Trí tuệ của chư Phật cộng hưởng với sự chú nguyện của Hoà Thượng Chứng minh, Hoà Thượng Sám chủ cùng chư Tăng. Đại Trai đàn Chẩn tế này là bài học thực nghiệm tâm linh cho tất cả chúng ta. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Bản tin số 3 – Lễ Phúng viếng của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa: Kiên, Trì, Định, Lực năm 2014

phuocthanh

Hiếu Từ Chúc Thọ Cha Mẹ – Đức Quảng

ducquang