Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ  GĐPT Quảng Đức

Nhiệm kỳ: 2010 – 2014


Lễ Khai mạc

 Được sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, vào lúc  07h30 ngày 08.01.2012 tại Văn Phòng BHD Quảng Đức tiến hành Lễ Khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ BHD GĐPT Quảng Đức, nhiệm kỳ 2010 – 2014.Thân lâm chứng minh cho Lễ Khai mạc, toàn thể Đại hội cung đón Hoà Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỹ Viện Hoá Đạo, Cố vấn Giáo hạnh BHD GĐPT Quảng Đức. Chủ tọa cho Lễ Khai Mạc có anh Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh, anh Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Hoành Lê Văn San, anh Uỷ Viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn, anh Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường.

Về phía BHD Quảng Đức, có sự hiện diện của anh Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường, anh Phó Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức Huynh trưởng Cấp Tấn Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng, chị Phó Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Quỳnh Dương Thị Mai, có sự  hiện diện của toàn thể quý anh chị Ban viên, Phụ tá Ban viên BHD, các đơn vị Gia Đình với tổng cộng 37 đại biểu chính thức bao gồm: 07 huynh trưởng Cấp Tấn, 11 huynh trưởng Cấp Tín, 19 huynh trưởng Cấp Tập.

Anh Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường đọc diễn văn khai mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ : Đại hội V, GĐPT Quảng Đức thành công viên mãn. Đại Hội đã tín nhiệm bầu ra được một Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức đầy nhiệt huyết, để thực hiện đề án hoạt động và các Phật sự của BHD nhiệm kỳ V (2010 – 2014). Đây là nhiệm kỳ 4 năm , lần thứ 2 của Ban Hướng Dẫn Quảng Đức với một khối lượng công việc khá lớn và trãi đều khắp suốt 4 năm. Đến hôm nay, nhiệm kỳ V mới đi được 1/3 đoạn đường, nhưng do yêu cầu của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia đình Phật Tử Việt Nam có Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 9.10.2011, trong Phần C Vận Dụng thực hiện, “ Đối với các BHD Tỉnh, thị đã Đại Hội nhưng chưa quá nữa nhiệm kỳ tính đến ngày 1.1.2012, thì tiến hành Đại Hội giữa nhiệm kỳ ,kiện toàn nhân sự BHD và điều chỉnh thời gian của nhiệm kỳ ” .Đây là văn kiện pháp lý để BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ ( 2010 -2014 ) và điều chỉnh nhiệm kỳ 2012-2016, Hôm nay  chúng ta ngồi lại đây để tổng kết và đánh giá mọi Phật sự mà BHD GĐPT Quảng Đức  đã thực hiện được trong thời gian qua,  Đề án sinh hoạt và Phật sự của Ban Hướng Dẫn Quảng Đức nhiệm kỳ 2012 – 2016. Tiếp theo sau, nghi thức cài phù hiệu Đại hội được cử hành.

 Anh Phó Trưởng BHD Trung Ương GĐPTVN ban huấn từ. Bằng những lời mộc mạc, gần gũi nhất, anh khẳng định vị thế của GĐPTVN trong lòng Giáo Hội, trong lòng dân tộc. Dù có thể hy sinh tính mạng, nhất quyết không phản bội lại lý tưởng đã tôn thờ. Anh nhắc nhở toàn thể huynh trưởng dự Đại hội giữa nhiệm kỳ luôn ghi nhớ lời đại nguyện đã phát khởi từ tâm, trước khi dấn thân vào con đường GĐPT.

Hoà thượng chứng minh ban Đạo từ nhắc nhở anh em đoàn kết, bảo vệ lý tưởng GĐPTVN, kiên trì gìn giữ giới luật thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng vượt qua mọi chướng ngại. Cầu chúc anh chị em tu tâm dưỡng tánh, đưa tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Anh Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Hoành Lê Văn San có đôi lời thâm tạ đối với Hoà thượng chứng minh, v.v…

Hoà thượng chứng minh có Phật sự, toàn thể Đại hội đồng đứng dậy hồi hướng công đức và cung tiễn chư tôn hồi quy phương trượng.

 Phiên họp khoáng đại

 Mở đầu cho phiên họp là nghi lễ niệm hồng danh chư Phật, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tiếp theo sau, anh Uỷ Viên Nội Vụ BHD GĐPT Quảng Đức – Tâm Hải Nguyễn Văn Hà đọc Nội lệ Hội nghị, chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức đọc Biên bản Tiền Đại hội và sau đó đọc Báo cáo Tổng kết Phật sự của BHD GĐPT Quảng Đức trong năm 2010-2011.

Ba Hội Đồng Cấp của BHD lần lượt trình bày tham luận trước Đại hội:

– Tham luận Hội Đồng Cấp Tấn: anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng – Phó Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức trình bày với đề tài “Những vấn đề quan trọng và cần thiết ảnh hưởng từ bản thân đến tổ chức GĐPT”

– Tham luận Hội Đồng Cấp Tín: chị Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên – Uỷ Viên Thanh Nữ, Trưởng Ban Đại Diện GĐPT Quận 11, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tín trình bày với đề tài “Giải pháp xây dựng đơn vị GĐPT vững mạnh và phát triển đơn vị mới”

– Tham luận Hội Đồng Cấp Tập: anh Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy – Phụ Tá Uỷ Viên Văn Nghệ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tập trình bày với đề tài “Giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh”

Sau phần đọc tham luận, Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Đại hội được vân tập để Thông qua Đề án sinh hoạt và Phật sự của BHD GĐPT Quảng Đức nhiệm kỳ 2012-2016 dài 8 trang do chị Diệu Quỳnh Dương Thị Mai – Phó Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức trình bày.

Bản Kiểm điểm của Thường vụ BHD Quảng Đức nhiệm kỳ 5 được anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng BHD GĐPT Quảng Đức trang trọng tuyên đọc trước toàn thể Đại hội “Bảng Kiểm điểm này tuy không đủ để nói lên những mặt mạnh mà BHD đã thực hiện trong 1 năm rưởi qua. nhưng cũng thấy được những điểm yếu cần phải khắc phục, nhìn nhận và thông cảm nhau hơn để cùng phát triển một BHD vững mạnh, phát triển.”

Tiếp đến là những ý kiến đóng góp trong Đại hội:

Anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Tổng Thư Ký BHD Trung Ương, đồng chủ toạ Đại hội góp ý về 3 tham luận của 3 Hội Đồng Cấp như sau: Hội Đồng Cấp Tấn đã nhìn thẳng nhìn thật vào vấn đề, Hội Đồng Cấp Tín chưa nêu được những vấn đề nổi bật của một huynh trưởng cấp Tín, Hội Đồng Cấp Tập nói được những bức xúc của một người huynh trưởng cấp Tập.

Nhiều ý kiến trong Đại hội nhất trí việc đoàn kết nội bộ là thành trì vững chắc trong việc củng cố và phát triển BHD Quảng Đức trong hiện tại và tương lai, dứt khoát không để mầm mống chia rẻ, bè phái làm ung nhọt trong đời sống người huynh trưởng, đặc biệt là trong nội bộ Áo Lam.

Anh Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng BHD Trung Ương, chủ toạ Đại hội khẳng định phân hoá trong nội bộ là điều không thể chấp nhận, vì không có gì xấu nhất bằng sự phân hoá ngay trong nội bộ. BHD Quảng Đức phải chung lưng đấu cật, quyết tâm gắn kết, đồng lòng trước sau như một để đưa toàn BHD tiến mạnh về phía trước, thực hiện trọn vẹn hoài bão, sứ mệnh người huynh trưởng GĐPTVN.

 Phần làm việc trong phiên họp khoáng đại được tiếp tục qua việc bổ sung cơ cấu thành phần BHD Quảng Đức trong nhiệm kỳ. Các đại biểu được nghe anh Trưởng BHD Quảng Đức nêu rõ lý do của các chức danh cần được bổ sung, vì lý do cá nhân hay nên một số chức danh bị khuyết, nay cần kiện toàn tổ chức để bộ máy được hoạt động vận hành mạch lạc, nên cần thiết phải bổ sung các chức danh còn khuyết:

 + A. Như Mậu Đỗ Ngọc Diệp – UV tổ kiểm: 100% đại biểu tán thành.

+ C. Nguyên Tâm Nguyễn Kim Thư – UV Doanh tế: 95% đại biểu tán thành.

+ A. Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy – UV Hoạt Động Thanh Niên: 100% đại biểu tán thành.

+ A. Quảng An Nguyễn Quốc Vinh – UV ThanhNam: 100% đại biểu tán thành.

+ A. Nguyên Nhạc Lê Viết Lãm – UV phụ trách cựu huynh trưởng: 100% đại biểu tán thành.

+ A. Pháp Đạt Lê Thanh Đức Hưng – Phụ tá Tổng Thư Ký, đặc trách truyền thông: 100% đại biểu tán thành.

+ A. Quảng Ý Phạm Phú Toại, C. Nguyễn Kim Phượng – Phụ tá UV Nghiên huấn: 95% đại biểu tán thành.

+ C. Diệu Hoàng Dương Mỹ Nga – Phụ tá UV Thanh nữ: 100% đại biểu tán thành.

Sau cùng, anh Nhuận Bích Châu Ngọc Lê – Phó Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức tuyên đọc Quyết Nghị Đại hội giữa .

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Tân Ban Hướng Dẫn Quảng Đức quyết tâm thực hiện đúng đề án Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2016 mà Đại hội đã thông qua.

Điều 2:

Toàn thể Gia Đình Phật Tử Quảng Đức luôn luôn tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Lấy Nội quy – quy chế làm phương châm cho mọi hoạt động. Luôn luôn tuân thủ, thực thi mọi chỉ thị của BHD TƯ GĐPT VN.

  Điều 3:

Toàn thể Huynh Trưởng  và  Đoàn Sinh  GĐPT Quảng Đức nguyện luôn luôn đoàn kết, thương yêu, nỗ lực tu học và rèn luyện bản thân, cũng cố và phát triển các cơ sở hạ tầng của GĐPT Quảng Đức.

Kính thưa quý vị Đại biểu

Qua nữa  ngày làm việc , toàn thể Đại biểu cũng rất mệt mỏi, nhưng thành quả chúng ta đã đạt được rất lớn , trong Đại Hội Giữa nhiệm kỳ lần thứ  V  chúng ta đã thông qua các văn kiện mang tính chất lịch sử ,nhất trí cao của toàn thể các Đại biểu.Thay mặt tân BHD QUẢNG ĐỨC chúng tôi :

  • Tri ân Chư tôn thiền đức   đã giúp đở ,tạo  điều kiện tổ chức Đại Hội giữa nhiệm kỳ.
  • Chân thành cám ơn BHD TƯ GĐPT VN đã đến Chủ toạ và công nhận thành phần tân BHD Quảng Đức nhiệm kỳ V(2012-2016) .
  • Cám ơn quý ân nhân,Mạnh Thường Quân, Quý GĐPT trực thuộc cùng Huynh Trưởng và Đoàn Sinh  đã giúp đở nhân lực,tài lực để Ban tổ chức Đại Hội hòan thành nhiệm vụ .

Thay mặt  Ban tổ chức Đại Hội chúng tôi long trọng tuyên bố Đại Hội Huynh Trưởng đến đây  hòan  mãn.

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Đức  bế mạc và Dây thân ái lúc 12h10 cùng ngày trong niềm vui mừng và hân hoan của toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Quảng Đức nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung.

VP BHD GĐPT Quảng Đức

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng – Lễ hiệp kỵ

nhuanphap

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Lễ tưởng niệm Huynh Trưởng Thánh Tử Đạo Nguyên Thường – Diệu Mai Đào Thị Yến Phi

phuocthanh

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC.

Tâm Lễ

2 comments

BHD.GĐPT CAM RANH 11/01/2012 at 12:04

Xin chúc mừng Đại Hội giữa nhiệm kỳ của BHD.GĐPT Quảng Đức đã thành tựu viên mãn. Kính chúc quý Anh Chị vô lượng tinh tấn.

BHD.GĐPT CAM RANH 11/01/2012 at 14:36

Xin chúc mừng Đại Hội giữa nhiệm kỳ của BHD.GĐPT Quảng Đức đã thành tựu viên mãn. Kính chúc quý Anh Chị vô lượng tinh tấn.

BHD.GĐPT CAM RANH

Comments are closed.