Khánh Hoà: Chu niên lần thứ V Đoàn cựu HTr GĐPT Giác Hải

P1110725

Đòan Cựu Huynh Trưởng GĐPT tại Khánh Hòa được Hòa Thượng Thích Trí Viên thành lập và ra mắt lần đâu tại chùa Kỳ Viên, lấy danh hiệu của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh là Tâm Thị, vị ân sư khai sáng ngôi già Lam Kỳ Viên.

Từ đó, các anh chị xuất thân  nhà Lam, vì hoàn cảnh trở duyên không đến với các em thường xuyên, đã quy tụ lại, lần lượt các đoàn Long Quang tại chùa Long Quang khu vực Tháp Bà hình thành, rồi đoàn Quảng Đức tại chùa Đức Hòa Ninh Hòa ra mắt, đến đơn vị Từ Vân trong thành phố Cam Ranh , do các anh chị  đã một thời góp tay đưa nhà Lam tại Cam Ranh hòa nhập với  GĐPTVN đến giờ . Và ngày 13/8/2011 tại chùa giác Hải, 27 anh chị ngồi lại xin phép, và được làm lễ  thành lập đoàn cựu Huynh Trưởng GĐPT Giác Hải, đây cũng là đơn vị ra mắt gần nhất cách đây tròn 5 năm. Sáng ngày 26/8/2016  lễ chu niên được tổ chức trang nghiêm nơi chánh điện chùa Giác Hải,  dưới sự tham dự của Thường Vụ Ban Hướng dẫn, các Ban Chấp hành đoàn cựu Huynh Trưởng bạn cùng với 45 anh chị  đoàn viên sở tại.

Năm năm trôi qua, thời gian đã biến dịch trong nắng gió vô thường, dòng đời vẫn trôi chảy nhưng với đoàn cựu Huynh Trưởng Giác Hải, là một  sự cố gắng, và nỗ lực vượt qua gian nan thử thách, đã cùng nhau cố kết tình Lam,  giữ vững lý tưởng truyền thống GĐPT Việt Nam, nương tựa Tăng già với bản thể hòa hợp, thanh tịnh để tấn tu và dấn thân phụng sự đạo pháp, chấp nhận gian khó đễ  giữ lòng với truyền thống Tình Lam. Được vậy, là nhờ sự trợ duyên của Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa, của Ban Chấp hành cựu Huynh Trưởng Khánh Hòa, Ban Đại diện và ban Bảo Trợ chùa Giác Hải.  Dù là những anh chị tuổi đời trên 70 nhưng vẫn duy trì việc sinh hoạt mỗi tháng 4 buổi vào tối thứ ba , nhằm gắn kết tình thương dưới mái nhà Lam, một lòng noi theo chân lý sống Phật đà. Đòan đã mời Đại Đức Thích Nguyên An ( nguyên trước khi chưa xuất gia Thầy là đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Giác Hải, nay là thành viên ban dịch thuật kinh điển của trường Phật Học Khánh Hòa) làm Giáo thọ, mỗi tháng hai lần về dạy Phật pháp cho đoàn, cũng như tham gia đông đảo lớp học Du Già Bồ Tát Giới, của Thầy Thích Nhuận Châu Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN  hướng Dẫn tại Khánh Hòa…ngoài ra các Phật sự khác của Ban Hướng Dẫn, lúc nào cũng có sự góp mặt từ vật chất lẫn tinh thần của các anh chị Cựu Huynh Trưởng Giác Hải, có thể nói mọi công việc thành công và tiến bước của GĐPT Tỉnh Khánh Hòa đều có sự góp sức to lớn các anh chị cựu Huynh Trưởng trong tỉnh.

Thay mặt Ban Hướng Dẫn Tỉnh Chị Chơn Lương Trần Thị Sương Thanh, Phó Ban ngành nữ đã tán dương tinh thần đoàn kết, và sách tấn việc tu học, nhất là sự đóng góp trong các kỳ trại vừa qua, cũng như đã tích cực trong các việc từ thiện xã hội do BHD kêu gọi. Trong buổi lễ với nhưng lời ca, tiếng hát được anh chị hát tặng đại biểu tham dự, được  mọi người vỗ tay khen thưởng.

                                                                              TÂM KIM-PHƯỚC MINH

                                                                      ( BHD.GĐPT Khánh Hòa)

P1110672

P1110674

P1110675

P1110677

P1110679

P1110681

P1110682

P1110683

P1110684

P1110686

P1110691

P1110693

P1110694

P1110698

P1110699

P1110701

P1110702

P1110703

P1110705

P1110706

P1110707

P1110708

P1110709

P1110712

P1110713

P1110714

P1110715

P1110717

P1110719

P1110720

P1110721

P1110722

P1110723

P1110724

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh khai mạc Liên trại A Dục 12 – Lộc Uyển 14

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết Bậc Lực năm 2015, khai khóa Bậc Lực 2016.

phuocthanh

GDPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức giai đoạn 2 Liên trại HLHT A Dục 12-Lộc Uyển 18

Tâm Lễ