GĐPT Lâm Đồng:Khai khoá các bậc học Huynh trưởng

Lúc 8g ngày 02/3/2014 tại Đà lạt, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai khóa các lớp học Phật Pháp trường kỳ của Huynh trưởng toàn tỉnh năm 2014. Gồm có: Bậc Lực các khóa, Bậc Định 7, Bậc Trì 8, bậc Kiên 14.

Về tham dự và chủ tọa có Chị Q.Trưởng ban Tâm Mậu LÊ THỊ CHI, A.Phó CT.UBQTHT, A.Phó Trưởng ban, cùng các thành viên BHD, BĐD/BHD tại Khu vực và trên 70 huynh trưởng học viên của 3 khu vực: Đà Lạt, Đức Trọng-Lâm Hà, các huyện Phía Nam.

Sau lễ khai khóa, các Bậc học đã tiến hành ổn định sinh hoạt và triển khai ngay chương trình tu học theo quy định.

Dù có chướng duyên, nhưng lễ khai khóa đã tiến hành tuy đơn giản, trang nghiêm, thắm tình Lam, khích lệ huynh trưởng vượt mọi khó khăn để được tu học và xây dựng tổ chức.

VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp cho HTr tân thăng – niên khóa 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Khấp báo: cố HTr Cấp tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên nguyên Uỷ Viên BHD Quảng Đức Sài Gòn từ trần

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định NK 2016-2020

nhuanphap