Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016


Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012-2016  đã được tổ chức hoàn mãn trong hai ngày 8 và 9 tháng 3 năm 2012 tại ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Thuyền Lâm thành phố Huế.

Đại hội được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Lương Phương, trú trì Chùa Phước Duyên, Ân Sư GĐPT Thừa Thiên; Hòa Thượng Thích Chơn Trí, trú trì Chùa Thuyền Lâm, Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên; Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, niên Trưởng Tổ Đình Trúc Lâm, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Thừa Thiên; Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Giáo Thọ Chùa Phước Duyên, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam và GĐPT Việt Nam trên thế giới.

Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam về Chủ tọa cho Đại hội có Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương : Ủy viên Nghiên huấn BHD TƯ GĐPT Việt Nam; Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng : Phụ tá Uỷ viên Nghiên huấn BHD TƯ GĐPT Việt Nam.

Về phía BHD Thừa Thiên đồng chủ tọa còn  có Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín, Quyền Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên; Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Phán Bùi Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD GĐPT Thừa Thiên. Đại hội có 120 đại biểu chính thức và 30 đại biểu dự thính. Đại hội còn được đón tiếp sự trợ duyên của Quý Anh Chị đại diện BHD các tỉnh, Cựu huynh trưởng và Ban bảo trợ, phu nhân của các anh chị ban viên BHD GĐPT Thừa Thiên đã quá cố.

Trong phiên họp Tiền Đại hội, Đại hội đã thông qua các báo cáo, tham luận, và nhân sự cho BHD nhiệm kỳ 2012-2016. Trong hai phiên họp khoáng đại, Đại hội đã được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của BHD, các tham luận của đại diện Hội đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, Cấp Tín, và Cấp Tập. Đại hội được lắng nghe huấn từ của Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương, Ủy viên Nghiên huấn BHD TƯ GĐPT Việt Nam. Trong không khí ấm áp và trang nghiêm của Phiên Khai mạc, Đại hội đã lắng lòng thanh tịnh để nghe Đạo từ của Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Giáo Thọ Chùa Phước Duyên, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, và GĐPT Việt Nam trên thế giới.

Trong phiên họp khoáng đại 3, Đại hội đã tiến hành bầu nhân sự vào BHD GĐPT Thừa Thiên, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thái Hòa. Đại hội đã bầu Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín vào chức vụ Trưởng Ban BHD GĐPT Thừa Thiên. Sau khi tân BHD lên đảnh lễ nhận nhiệm vụ, toàn thể anh chị em đã được nghe lời chúc mừng sách tấn của BHD TƯ và pháp thoại dặn dò và chia sẻ trách nhiệm của Hòa thượng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam. Trong Đại hội, BHD đã làm lễ thọ cấp cho các huynh trưởng cấp Tín, dưới sự chứng minh của Hòa thượng trụ trì chùa Thuyên Lâm.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 18 giờ ngày 09.03.2012 trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Tin từ VP BHD Thừa Thiên

 

Bài khác nên xem

Lễ thọ cấp Tín – cấp phát chứng chỉ trúng cách Lộc uyển 10- A Dục 8

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập

Tâm Lễ

BHD Gia Định – Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap