BHD GĐPT Quảng Đức Dâng Hương Tưởng Niệm Sư Trưởng thượng Như hạ Thanh

BHD GĐPT Quảng Đức Dâng Hương Tưởng Niệm Sư Trưởng thượng Như hạ Thanh 

Vào lúc 19h30 ngày 17.02.2012(26.01.Nhâm Thìn), Thường vu BHD Quảng Đức dâng hương tưởng niệm Sư Trưởng thượng Như hạ Thanh, nguyên vụ trưởng Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN, Viện Chủ Tổ Đình Huê Lâm.Sư trưởng là vị Hòa thượng Ni đầu tiên xây dựng nhiều công trình Phật giáo vĩ đại tại Việt Nam, tạo lập nhiều chùa nguy nga đồ sộ, độ Ni chúng rất đông trong thời gian rất dài. Người không những đã trước tác, phiên dịch nhiều tác phẩm kiệt xuất, mà còn là một nhà thơ lớn, và cũng là vị Giảng sư Ni rất nổi tiếng về tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa, là bậc Hạnh Giải kiêm ưu, nghiêm trì Giới luật. Tất cả công việc dù đạo hay đời, dù lớn hay nhỏ, văn hóa nghệ thuật hay từ thiện xã hội, Sư trưởng không bỏ việc nào, tất cả đều phát tâm làm việc một cách đắc lực, nhiệt tình và có hiệu quả lâu dài.

Sau lời cảm niệm của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn, Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu đã tán thán công đức BHD Qủang Đức, đã nhớ đến công ơn giáo dưỡng của Sư Trưởng, đã tưởng nhớ đến sư Trưởng. quý vị đã đến dâng  hương tưởng niệm. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc. Buổi lễ tưởng niệm kết thúc 20h00 cùng ngày.

VP BHD GĐPT Quảng Đức

 

Bài khác nên xem

Sơ kết sáu tháng đầu năm

nhuanphap

BHD Quảng Nam 1 Viếng tang

datthinh

Trang Nhà GDPTVIETNAM.ORG chúc mừng Đệ Lục Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Người Áo Lam