CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPG TỈNH BRVT VÀ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TRUYỀN THỐNG

CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPH TỈNH BRVT

HUYNH TRƯỞNG CÁC GĐPT TRUYỀN THỐNG.
Vào lúc 8giờ ngày 10.10.2013 (6.9. Quý Tỵ) Ban Trị Sự GHPG tỉnh BRVT (thư do Hòa Thượng trưởng BTS ký) đã gởi thư mời các huynh trưởng là Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các GĐPT trong tỉnh về tại Giảng đường trường Trung Cấp Phật Học Đại Tùng Lâm dự họp. Theo như chương trình của ban tổ chức thì nội dung phiên họp là ” HƯỚNG DẪN GĐPT TẠI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO SINH HOẠT NGOÀI TỔ CHỨC GHPGVN GIA NHẬP GIÁO HỘI” và một số nội dung khác.
Thành phần tham dự phiên họp gồm có:
-Hòa thượng trưởng Ban Trị Sự tỉnh Giáo hội. Chư Tôn Đức thường vụ BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự các huyện, thành phố, thường trực Ban Hướng Dẫn Phật Tử , chư tôn đức trụ trì các chùa có GĐPT TRUYỀN THỐNG đang sinh hoạt, trưởng Phân Ban GĐPT tỉnh BRVT và Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng của 27 GĐPT trong tỉnh tham dự.
Theo sự trình bày của Đại Đức Thích Thiện Thông trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử thì mục đích cuộc họp là “Thống nhất tổ chức các GĐPT trong tỉnh BRVT thành một khối, nhằm hướng đến một tổ chức GĐPT hòa hợp và hoàn thiện từ phẩm tới lượng, từ hình thức tới nội dung“
Kế hoạch thực hiện là:
– Bước một : Vận Động các huynh trưởng ccác GđPT, Ban Trị sự huyện, thành phố, các vị trụ trì có GđPT truyền thống sinh hoạt thuyết phục, vận động khuyến khích các GđPT đăng ký vào Phân ban GđPT.
-Bước hai: Nếu GĐPT nào đồng ý thì hướng dẫn đăng ký vào sinh hoạt Phân Ban GĐPT, nếu GĐPT nào không đồng ý thì “bắt buộc các vị trụ trì tạm ngưng sinh hoạt tổ chức GĐPT trong thời gian ba tháng để tự suy nghĩ…”
Nhận thấy đây là một vấn đề hết sức hệ trọng đến vận mệnh của GĐPT truyền thống mà Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh BRVT cũng như Phân Ban GĐPT quyết thực hiện sau hội thảo về GĐPT được Phân Ban GĐPT tỉnh tổ chức vào tháng 7.2013 vừa qua nên đại diện của hầu hết ban huynh trưởng của các đơn vị GĐPT trong tỉnh đều tham gia đông đủ.
Sau khi nghe ý kiến của Hòa Thượng trưởng BTS tỉnh chỉ đạo và Đại Đức Thích Thiện Thông trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử trình bày kế hoạch, các huynh trưởng đã đưa tay xin phát biểu để trình bày lập trường, quan điểm của mình.
Các ý kiến của huynh trưởng phát biểu đã phân tích bối cảnh lịch sử đã gây nên sự phân hóa của GĐPT BRVT và nêu lên những lý do hết sức xác đáng vì sao GĐPT truyền thống không đăng ký gia nhập phân ban GĐPT. Đồng thời cũng cương quyết bày tỏ nguyện vọng được sinh hoạt theo đúng truyền thống của GĐPT, không thay tên đổi họ, không hợp nhất với Phân Ban GĐPT, không làm công cụ cho bất kỳ ai, duy trì mục đích, tôn chỉ đã đề ra trong hai văn bản pháp quy là Nội Quy và Quy Chế HT của GĐPT, sinh hoạt không vi phạm luật pháp, không rời chánh pháp, phụng sự lý tưởng, đạo pháp, dân tộc.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của các huynh trưởng hầu hết Chư Tôn Đức hiện diện đã giải tỏa được một số hiểu lầm đáng tiếc mà từ trước tới nay đã ngộ nhận về GĐPT truyền thống và đã có những phát biểu trình bày sự cảm thông và đề xuất các giải pháp rất thuận lợi cho lập trường của GĐPT truyền thống.
Đúc kết cuộc họp Hòa Thượng trưởng BTS chứng minh cuộc họp đã đề nghị Ban Hướng Dẫn Phật Tử tìm giải pháp khác cho GĐPT có tính hài hòa hơn (như vậy kế hoạch ban đầu của ban HDPT sẽ không được thực hiện).
Rời phòng họp anh em huynh trưởng đã rất phấn khởi vì đã có cơ hội trình bày một cách thẳng thắn lập trường, quan điểm của mình với Chư Tôn Đức lảnh đạo GHPG tỉnh, huyện, thành phố, những vị trụ trì … nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó những sóng gió tiếp tục bủa vây GĐPT trong thời gian sắp tới…
1
2
3
4
5
6
7

Bài khác nên xem

Tang lễ của thân phụ Thượng tọa Thích Nguyên Hiền

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa vũng Tàu tổ chức lễ tổng kết sinh hoạt năm 2020

Tâm Lễ

Bạch trình và Khấp báo Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu đã xả báo thân

nhuanphap

2 comments

Quảng Hiệp 15/10/2013 at 20:27

“Tôi cám ơn và tán thán! Vì trước sau như một, quý vị cũng đều viếng thăm, vấn an tôi. Nếu cần một lời khuyên thì đó là: Trước sau mình vẫn là mình, không thay tên đổi họ. Oan trái xin nhận chứ không nên biện bạch. Quý vị làm đúng, dù không ai công nhận, quý vị cũng tồn tại. Quý vị làm sai, dù có hào quang nào che chở, quý vị cũng bị đào thải”
Là những huynh trưởng Trung kiên tổ chức GĐPT TT, chúng con luôn luôn ghi nhớ lời của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang chỉ dạy, và cẩn nguyện Y Giáo Phụng Hành.

HA PHU 29/11/2013 at 14:49

Tại sao lại phải phân biệt là Truyền thống và Phân ban.
Như vậy mênh dề này xác định Truyền thống là gốc, là cội nguồn. Mà cội nguồn thì không thể xóa bỏ vì từ bỏ cội nguồn thì mất tất cả
Tại sao chúng ta không giữ tên gọi la GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM nó đã gắn vào máu thịt của hàng triệu đoan sinh, huynh trưởng qua bao thé hệ và đã có nhiều đoàn sinh, huynh trưởng xả thân cho đạo pháp và dân tộc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của dân tộc Việt Nam
Xin mượn lời Anh Quảng Hiệp “Trước sau minh vẫn là mình…”

Comments are closed.