Chùa Phật Ân Tổ Chức Lễ Chung Thất Trai Tuần Cố HT Thích Minh Kiến

Sáng ngày 22.12.Giáp Ngọ, chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai tổ chức lễ chung thất Trai tuần Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Quang lâm chức minh buổi lễ Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh cùng chư Tăng Ni, Phật Tử trong Tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận.

 Phái Đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam do anh Như Thật Nguyễn Công Minh-Phó Trưởng Ban Điều Hành, anh Nguyên Hoành Lê Văn San, anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường-Q Tổng Thư Ký, anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn Ủy viên Tổ Kiểm, anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng Thủ quỹ, chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh Ủy viên Nữ Oanh Vũ, cùng qu1y BHD GĐPT Bà Bịa Vũng Tàu, BHD GĐPT Đồng Nai, BHD Biên Hòa.

Sau phần niêm hương bạch Phật, phái đoàn đảnh lễ di ảnh Hòa Thượng.

Môn đồ pháp quyến của Hòa Thượng cung thích chư tơn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni tiến hành nghi thức kỳ siêu và thiết lễ cúng dường Trai Tăng nguyện cầu chư tôn  đức chú nguyện, hồi hướng cho giác linh cao đăng Phật quốc

Buổi lễ hoàn mãn lúc 12h cùng ngày

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
Bài khác nên xem

Thánh Đản Phổ Hiền(Bodhisattva Visvabhadhra)

phuocthanh

Nhạc Vu Lan: 45 bài hát Karaoke

ducquang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2019

Tâm Lễ