Cung Thỉnh Giác Linh Tham Lễ Phật – Tổ

Vào lúc 15 giờ ngày 02/12/2017 (15/10/Đinh Dậu), tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, số 498/11 đường Lê Quang Định- Phường 1- quận Gò Vấp – Tp HCM.

Ban Tổ Chức  lễ tang, cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ thỉnh Giác linh Trưởng Lão HT.Thích Đức Chơn  yết Phật, triều Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong môn phái Tổ đình Báo Quốc – Huế.

Quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong môn đồ pháp quyến và hiếu quyến.

Cùng chư tôn tịnh đức Tăng Ni , các tự viện, giới tử thọ ân truyền giới của cố Hòa thượng tại giới đàn Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Pháp Hội Thù Ân tại Pháp Vân – Tân Phú và đông đảo Phật tử các giới về tham dự.

Lễ cung thỉnh Giác linh yết Phật, triều Tổ do Hòa Thượng Thích Huệ Ấn  làm sám chủ, Đệ nhất chấp lịnh Hòa Thượng Thích Toàn Châu (Trụ Trì chùa Pháp Hạnh – Bình, Đệ nhị chấp lịnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm (Trụ Trì Bảo Sơn – Long Khánh) thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Môn đồ đệ tử cố Hòa thượng đã cung thỉnh:

  • Thượng Tọa Thích Pháp Đăng (Trưởng Tử) thỉnh bát hương.
  • Nhị vị Thượng Tọa Thích Pháp Tuệ, Thượng Tọa Thích Pháp Thủy thỉnh long vị.
  • Nhị vị Thượng Tọa Thích Pháp Hạnh, Thượng Tọa Thích Pháp Ấn thỉnh di ảnh.

Hòa Thượng Sám Chủ  đã làm lễ niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Hòa thượng khai Sơn Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

Lễ yết Phật triều Tổ kết thúc, long vị và linh mô của cố Hòa thượng được cung thỉnh về lại linh đường an vị, Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Tham Lễ Phật Tổ hòa mãn lúc 16h10 cùng ngày.

Ban Biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Ngày Hạnh GĐPT huyện Krông Păc – Dak Lak

Huệ Quang GĐPTVN

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014

Lễ Kỳ Siêu – Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh